ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
21
22
28
29
   

HOT ISSUE     In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head

วารสารเอกสารภาษีอากร
-   Thai Tax trends 2018
-   ทบทวนกำหนดระยะเวลาในการนำส่งงบการเงิน
-   เทคนิคการใช้ประมวลรัษฎากรสำหรับนักบัญชี (ตอนที่ 1)
-   การรับงานสอบบัญชี
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
-   HR Trend ทิศทางการบริหารงาน HR ปี 2561
-   คิดแบบ "จิ๊บ"...สู่ความสำเร็จที่ไม่ใช่จิ๊บๆ
-   อุบัติเหตุเนื่องจาการทำงาน"กองทุนเงินทดแทน"คุ้มครองอย่างไร?
-   วิธีชนะอนาคต
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
-   Accounting Cycle เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
-   การจัดทำบัญชีอย่างง่ายของธุรกิจร้านค้าออนไลน์
-   การหักภาษี ณ ที่จ่าย "ค่าบริการ"
-   จับมือไว้แล้วไปด้วยกันนักบัญชี...และพี่สรรพากร
ดูรายละเอียด วารสาร