ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน     In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head


วารสารเอกสารภาษีอากร
- ใบรับกับอากรแสตมป์ (ตอนที่ 1)
- ข้อบกพร่องในการจัดทำกระดาษทำการ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อลดภาระงาน
- ข้อพิจารณาทางภาษีอากรกับการปรับโครงสร้างของบริษัท
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
- HR โดนผี (ผู้สมัคร) หลอก
- ซื้อ "กองทุนรวม" ยังไง ไม่ให้แป้ก!!
- HR กับการจัดการสภาวะหาคนทำงานยาก
- พนักงานหมดไฟ Burnout ทำอย่างไรกันดี?
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้ง 4 กลุ่ม
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการจ้างผู้สูงอายุ
- ธุรกิจ STARTUP กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่น่าสนใจ
- เรามารู้เทคนิคการตรวจสอบประโยชน์ต่อการจัดทำบัญชีกันครับ
ดูรายละเอียด วารสาร