จัดอบรมภายใน (In-house Training)

โดย

  

      แนะนำ In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชาชีพ อาทิ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) บริหารจัดการ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน การบริหารทีมงาน และการพัฒนาตนเอง ฯลฯ แก่ภาครัฐ และภาคเอกชน ด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญประกอบกับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 1170 ระดับ 2 สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร

      ข้อดีของการจัดอบรม In-House Training

  • สามารถออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการบรรยาย ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
    ได้มากกว่าการอบรมสัมมนาโดยทั่วไป
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะยิ่งมีจำนวนผู้เข้าอบรมมาก ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนจะลดลง
  • สามารถใช้สถานที่อบรมภายในองค์กร ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในเรื่องสถานที่จัดอบรม
  • เสริมสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานหรือหน่วยงานภายในองค์กร
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % เมื่อยื่นขออนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
      

 

ขั้นตอนการติดต่อบริการจัดอบรม In-House

1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจัดอบรมที่ฝ่าย In-house Training โทรศัพท์. 02-555-0700 ต่อ 717-720
    หรือดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
    แล้วส่งกลับมาที่ e-mail : charuwanr@dharmniti.co.th, sirisarav@dharmniti.co.th,
    pornpiromt@dharmniti.co.th, chanchaia@dharmniti.co.th
2. ทางสถาบันฯ จะจัดส่งใบเสนอราคา พร้อมเนื้อหาหลักสูตร และประวัติวิทยากร ให้พิจารณาทาง E-mail

 

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา


inhouse Word File Name : แบบฟอร์มการแจ้งขอใบเสนอราคา 

Download


inhouse PDF File Name : แบบฟอร์มการแจ้งขอใบเสนอราคา 

Download


 

FaLang translation system by Faboba