จัดอบรมภายใน (In-House Training)

โดย

       แนะนำ In-House Training บริการจัดอบรม สัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชาชีพ อาทิ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) บริหารจัดการ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน การบริหารทีมงาน และการพัฒนาตนเอง ฯลฯ แก่ภาครัฐ และภาคเอกชน ด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญประกอบกับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 1170 ระดับ 2 สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร

 

 

 

หลักสูตรแนะนำ การฝึกอบรมภายในองค์กร In-House Training
  1. 
 ผลกระทบของการบันทึกบัญชีรายได้ และรายจ่ายจากมาตรการ COVID-19

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร   
  2.
 ประเด็นปัญหากฎหมายแรงงาน ผลกระทบจากเศรษฐกิจและไวรัส COVID-19

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร    
  3.
 มาตรการภาษีจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และผลกระทบไวรัส COVID-19
            
  คลิกเพื่อดูหลักสูตร    
  4.


 The New Normal of Working วิถีใหม่ของคนทำงาน

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร    

  5.


 กฎหมายประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ที่นายจ้างและ hr ต้องรู้

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร  

  6.
 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

  คลิกเพื่อดูหลักสูตร    

 

ข้อดีของการจัดอบรม In-House Training

  • สามารถออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการบรรยาย ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
    ได้มากกว่าการอบรมสัมมนาโดยทั่วไป
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะยิ่งมีจำนวนผู้เข้าอบรมมาก ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนจะลดลง
  • สามารถใช้สถานที่อบรมภายในองค์กร ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในเรื่องสถานที่จัดอบรม
  • เสริมสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานหรือหน่วยงานภายในองค์กร
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % เมื่อยื่นขออนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     

 

ขั้นตอนการติดต่อบริการจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training

1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสููตรอบรมที่ฝ่าย In-House Training  โทรศัพท์. 02-555-0700 ต่อ 717-720
หรือกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเพื่อให้ทางสถาบันฯ จัดทำใบเสนอราคา 
หรือส่งข้อมูลมาที่ Email : charuwanr@dharmniti.co.th, pornpiromt@dharmniti.co.th,
chanchaia@dharmniti.co.th, kanyaratt@dharmniti.co.th
2. ทางสถาบันฯ จะจัดส่งใบเสนอราคา พร้อมเนื้อหาหลักสูตร และประวัติวิทยากร ให้พิจารณาทาง E-mail

 

กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำใบเสนอราคา


   แบบฟอร์มออนไลน์

 


ขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ

               

            

                  

 

                 

 

                    

 
FaLang translation system by Faboba