ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4090/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2931
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
23/4077/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
7
21/2224
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/2919
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
23/4521/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/2275
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
13
21/2407
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
14
21/2773
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
21/2237
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
16
23/4081/11
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
17
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/17032/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/5034/15
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
19
21/3351/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
20
21/3101/4.1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
21
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
22
21/2391
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
23
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
24
21/1780
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
25
21/1173
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
26
23/4059/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
27
21/5025
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
28
21/1380/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
29
21/3515
12
-
12
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
30
21/3373/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
31
21/7137
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
32
21/3454/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
33
21/1173/4
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
34
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
21/1244
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
35
21/1824
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
36
23/4010/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
37
21/3424
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
38
21/7282
-
-
-
-
2,800
VAT 196
2,996
3,500
VAT 245
3,745
close booking online
39
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2252
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
40
23/4075/7
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
41
21/1949
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
42
21/2763
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
43
21/8015
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
44
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
45
21/2268
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
46
21/8206
1.30
10.3
1.30
10.3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
47
21/2903/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
48
23/4501/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
49
21/8016
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
50
21/5063
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
51
21/5051
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
52
21/1660
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
53
21/1702
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
54
21/8303/1
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
55
21/2209/1
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
56
21/2276
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
57
23/4043/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
58
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5067
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
59
21/1275/3
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
60
21/3461
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
61
21/1352
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
62
21/1888
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
63
21/7705
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
64
21/7125
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
65
21/2218
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
66
23/4008/1
6
6
6
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
67
21/2903/2
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
68
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/17032/2
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
69
24/4521/7
-
6
-
6
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
70
21/2243
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
71
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
72
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
73
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
74
21/2798
รอ
-
รอ
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
75
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
23/4089/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
76
21/5041
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
77
21/1655
-
รอ
-
รอ
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
78
21/1151
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
79
21/8313
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
80
21/7184
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
81
21/7244
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
82
21/7218
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
83
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์สาโรช ทองประคำ
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์มงคล ขนาดนิด
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
21/8203
-
33
-
33
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730
close booking online
84
24/4088/4
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
85
21/3409/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
86
21/3442/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
87
23/4072/7
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
88
21/3502
-
รอ
-
รอ
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
89
23/4087
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
90
23/4083/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
91
23/4912/2
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
92
23/4051
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
93
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
94
21/2196
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
95
23/4034/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
96
21/1857
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
97
21/8420
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
98
21/8008
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
99
21/2903
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
100
21/2180
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
101
21/2933
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
102
21/2916/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
103
21/2915
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
104
23/4046/10
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
105
21/1171
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
106
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/5010
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
107
21/5021
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
108
21/1173/1
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
109
21/1818
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
110
21/7246
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
111
23/4096
Promotion
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
112
21/8405
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
113
21/2101
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
114
21/2809/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
115
21/2380/1
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
116
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
23/4505/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
117
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
118
21/5032
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
119
21/3354
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
120
21/1133
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
121
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1837
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
122
21/3352
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
123
21/3508
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
124
21/3401/3
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
125
21/5016
-
-
-
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
close booking online
126
21/8316
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
127
21/7115
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
128
21/7201/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
129
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.อาทิตา ชูตระกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201
-
-
-
-
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025
close booking online
130
24/4088/5
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
131
24/4088/7
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
132
21/3445
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
133
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
21/3401
-
-
-
-
9,500
VAT 665
10,165
11,000
VAT 770
11,770
close booking online
134
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
135
21/2921
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
136
21/2116
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
137
21/2375
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
138
21/2763/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
139
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
21/2203
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
140
23/4004/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
141
23/4525
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
142
21/5073/7
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
143
21/1275/1
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
144
21/1275
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
145
21/1669
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
146
21/3310
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
147
21/3312
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
148
21/3401/2
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
149
21/3605
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
150
21/8420/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
151
21/8420/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
152
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
153
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
154
21/7259
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
155
21/7208/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
156
21/7241
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
157
24/4043/5
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
158
24/4012/3
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
159
21/7110
-
-
-
-
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523
close booking online
160
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2925
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
161
21/2100
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
162
21/2797
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
163
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
164
23/4523/5
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
165
21/1171/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
166
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากร
21/17031
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
167
21/3401/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
168
21/7270
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
169
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากร
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
170
21/8423
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
171
21/8303
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
172
21/7242
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
173
23/4910/3
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
174
21/1173/3
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
175
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
176
23/4079/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
177
23/4092/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
178
21/2251
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
179
23/4012/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
180
21/8401
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
181
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
21/1131
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
182
21/7254
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
183
21/7134
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
184
24/4088/6
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
185
23/4065/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
186
23/4524/7
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
187
21/1241
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
188
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1895
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
189
21/3510
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
190
24/4097/1
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
191
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
reserve
192
บรรยายโดย :
ดร.ศิรดา จารุตกานนท์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2239
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
193
23/4076/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
194
23/4029/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
195
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
196
21/2277
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
197
21/8315
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
198
23/4025
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
199
23/4521/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
200
21/1644
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
201
21/1851
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
202
21/1291
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
203
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
204
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
23/4088/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
205
21/2242
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
206
21/2783
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
207
23/4001/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
208
21/1928
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
209
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
21/3302
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
210
21/1275/2
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
211
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
21/2201
รอ
-
รอ
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
212
21/2144
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
213
21/2269
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
214
21/2197
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
215
21/2768
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
216
21/2170
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
217
21/2791
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
218
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
23/4522/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
219
23/4050/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
220
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/17032
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
221
21/3440
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
222
21/1173/2
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
223
21/1288
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
224
21/1369
-
รอ
-
รอ
4,800
VAT 336
5,136
5,500
VAT 385
5,885
booking online
225
21/1380
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
226
21/1950
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
227
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
228
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
21/3381/1
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
229
21/3371
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
230
บรรยายโดย :
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
21/7253
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
231
21/7285
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
232
21/7206
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
233
21/7117
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
234
21/5073/11
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป