ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2925
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
21/7213
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
3
21/5068
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
21/3504
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
21/2792
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
6
21/1131
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/7206
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/17030
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/1673
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/2927
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
12
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
21/1369
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
14
21/1824
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
21/2791
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
17
21/1282
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
21/1241
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
21/1505
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
21/2763
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
21
21/2381
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
22
21/1857
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
23
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร
21/8424
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
24
21/7101/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
25
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
26
21/7705
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
27
21/3508
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
28
21/3101/4
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
29
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
21/3381/1
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
30
21/2201
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
31
21/2215
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
32
21/1173
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
33
21/1713
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
34
21/2166
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
35
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/5056
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
36
21/8303
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
37
21/7103
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
38
21/7244
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
39
บรรยายโดย :
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
21/7202
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
40
บรรยายโดย :
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
21/3607
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
41
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
42
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเกียรติ เอื้อพิริยะสกุล
21/3351
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
43
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3372
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
44
21/8002
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
45
23/4076
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
46
23/4100
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
47
21/17000
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
48
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากรและการกรอกแบบ
21/17001
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
49
23/4101
Promotion
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
50
21/2921
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
51
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
52
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
53
21/2374
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
54
21/1382
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
55
21/5070/11
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
56
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
57
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ
21/8314
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
58
21/8400
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
59
21/8425
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
60
21/8016/1
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
61
23/4088/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
62
21/1222
-
รอ
-
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
63
21/2375
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
64
21/1151
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
65
21/1275
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
66
21/1298
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
67
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/5010
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
68
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5076
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
69
บรรยายโดย :
อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์
21/5051
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
70
21/8505
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
71
21/8014
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
72
21/7127
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
73
21/3605
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
74
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
75
21/3454
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
76
21/2100
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
77
21/7208/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
78
23/4522/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
79
21/5092/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
80
21/8414
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
81
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐสภ์รัตน์ สุขไพบูลย์
21/3521
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
82
21/8003
-
รอ
-
รอ
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
83
21/2180
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
84
21/2224
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
85
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
86
21/1719
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
87
21/1366
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
88
21/1380
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
89
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/21
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
90
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
91
21/2258
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
92
21/2115
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
93
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
94
21/2222
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
95
21/5040
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
96
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
97
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
98
21/7201/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
99
21/7246
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
100
21/3427
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
101
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
21/3302
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
102
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201
-
-
-
-
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025
booking online
103
21/3351/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
104
23/4509
-
6
-
6
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
booking online
105
21/2173
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
106
21/5101
Promotion
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
107
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
108
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
109
21/5081
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
110
21/5082
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
111
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
112
21/5060
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
113
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
21/8301
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
114
21/8404
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
115
21/5073/17
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
116
21/8016
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
117
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
118
21/7126
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
119
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7247
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
120
21/7251
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
121
21/7289
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
122
21/3426
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
123
21/3314
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
124
21/3370/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
125
23/4516/1
3
3
3
3
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
126
23/4514/1
Promotion
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
127
21/1718
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
128
21/8318
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
129
21/1383
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
130
21/3402
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
131
21/8300
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
132
21/9001/1
Promotion
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210
booking online
133
21/2170
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
134
21/2276
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
135
21/2131
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
136
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba