ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน     In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head

วารสารเอกสารภาษีอากร
-  เตรียมความรู้เพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
-  "รับจ้างทำของ" ผลกระทบทางภาษ๊อากร
-  การควบรวมกิจการ
-  จ้างผู้สูงอายุสร้างงานช่วยประหยัดภาษี
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
-  ข้อบังคับการทำงานในยุค DIGITAL ECONOMY
-  สูตรสำเร็จการทำงานของนัก HR ในโลกที่เปลี่ยนแปลง
-  ถูกเลิกจ้างทาง "โปรแกรมแชต" ได้หรือไม่ ?
-  งานที่มีปัญหามาจากคนและการจัดการ
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
-  Update ข่าวสารมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่
-  การค้าออนไลน์
- ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตอนที่ 1)
-  อย่างไรถือเป็นการ "รับจ้างทำของ"
ดูรายละเอียด วารสาร