สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
18
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
   
1
4
5
6
11
12
13
14
15
16
19
20
26
  
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
abc

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน เมษายน 2558
-  ความแตกต่างของเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฏากร
- ข้อพึงระวังในการยื่น "ภ.ง.ด.50"
- ปัญหาการยกเว้นภาษีเงินได้ใน "เงินชดเชย" เลิกจ้าง 
- มาทำความเข้าใจมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน เมษายน 2558
- ธรรมมะกับการทำงาน
- ทำอย่างไรกับพนักงานที่ชอบระบายเรื่องงานผ่าน Facebook
- วัฒนธรรมการทำงานแบบองค์กรสากล
- Learn by Experience แนวคิดการพัฒนาสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน เมษายน 2558
- ภาษีในประเทศ AEC ที่ควรรู้
- เลือกสถาบันเข้ารับการอบรมคุณภาพที่ท่านเลือกได้
- ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- สรุปประเด็นสาระสำคัญที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |