สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
สัมมนา, CPD/CPA
สัมมนา,
Loading Seminar Calendar...
สัมมนา, เบอร์โทรศัพท์ พร้อมข้อตกลงในการใช้งาน เลขที่บัญชี ทั้ง 3 บริษัท
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,

สัมมนา, หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น
  • แนะนำ
  • ประกาศธรรมนิติ


สัมมนา, Inhouse Training
สัมมนา,
inhouse_main_topic
In-HouseTraining ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพอาทิ บัญชี ภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การตลาด การบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้น คุณภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลงภายใต้การควบคุมดูแลโดย คณะวิทยากรชั้นนำ และทีมงานมืออาชีพ
+ อ่านต่อ

e-learning_b2_topic
หนังสือพิมพ์"ข่าวผู้ถือหุ้น"(เลขที่ใบอนุญาต: สสช.192/2551) ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้าเช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
+ อ่านต่อ

สัมมนา,

กลยุทธ์การจัดการงานบัญชีไม่ให้บกพร่องต่อการสอบบัญชี

การสร้างและตัววัดมูลค่าการเงิน

กลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี (แถม CD)
|

 |