ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/002/2
รอ
-
รอ
-
560
VAT 39
599
560
VAT 39
599
close booking online
2
21/001/2
6.30
-
6.30
-
560
VAT 39
599
560
VAT 39
599
close booking online
3
21/1659
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2802
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/1275
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
6
21/1241
Promotion
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
7
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2925
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3372
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
9
21/7208/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
10
21/2757
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
11
21/1888
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/1824
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/1857
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/2271
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
21/8403
Promotion
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
21/1282
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
17
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
19
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7241
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
20
21/7244
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
21
21/8404
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
22
21/2262
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
23
21/3436
Promotion
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
24
21/8006
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
25
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/1145
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
26
21/2916
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
27
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
28
21/3427
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
29
บรรยายโดย :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7248
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
30
21/7705
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
31
21/3607
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
32
23/4031/1
Promotion
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
33
21/1366
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
34
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
35
21/2222
4
2
4
2
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
36
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
37
บรรยายโดย :
อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
21/3405
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
38
บรรยายโดย :
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7254
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
39
21/7206
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
40
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
21/3385
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
41
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3504
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
42
23/4080/6
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
43
21/1645
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
44
21/17011
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
45
23/4078/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
46
23/4061/5
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
47
21/2394
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
48
21/8010
-
รอ
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
49
21/5051
Promotion
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
50
21/8505
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
51
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1713
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
52
21/2763
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
53
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
21/3303
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
54
21/7126
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
55
23/4505
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
56
21/8006/1
Promotion
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
57
21/5061/1
Promotion
-
รอ
-
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
58
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
21/5010
Promotion
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
59
21/8408
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
60
21/1352
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
61
21/1375
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
62
21/2166
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
63
21/2252
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
64
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
65
21/2246
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
66
21/3454
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
67
21/3331
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
68
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
69
23/4082
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
70
21/5034/10
Promotion
12
-
12
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
close booking online
71
21/3351
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
72
21/2398
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
73
21/2172
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
74
21/5021
Promotion
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
75
21/8000
Promotion
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
76
21/1133
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
77
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
78
21/2203
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
79
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
21/7201/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
80
21/7125
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
81
21/3515
-
12
-
12
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
booking online
82
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201
-
-
-
-
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025
booking online
83
23/4080/7
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
84
21/3370
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
85
23/4904
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
86
21/5031
Promotion
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
87
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
88
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
89
21/3426
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
90
21/3602
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
91
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201/2
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
92
21/7246
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
93
บรรยายโดย :
อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
21/7183
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
94
23/4522/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
95
21/5061/2
Promotion
-
รอ
-
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
96
21/8310
Promotion
-
11
-
11
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700
booking online
97
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1362
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
98
21/1840
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
99
21/3101/4
Promotion
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
100
บรรยายโดย :
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
สถานที่ : โรงแรม S 31
23/4061/6
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710