สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
กำหนดการเดือนก่อนหน้า
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
กำหนดการสัมมนาเดือนต่อไป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
22
23
28
29
30
    
  • แนะนำIn-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน มกราคม 2560
- เทศกาลปีใหม่ของขวัญ ของรางวัล ถูกใจคนรับและสรรพากร
- รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเปลี่ยนไป
- ส่งเสริมการขายเพื่อรับรองเป็นรายจ่ายที่ต้องพินิจพิจารณา
- การเสียภาษี กรณีคนต่างด้าวเข้ามากำกับภาพยนตร์ในประเทศไทย
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน มกราคม 2560
- ผู้นำยุคใหม่ที่องค์กรคาดหวัง
- สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
- การประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้าง
- เทคนิคการพัฒนาพนักงานให้ได้ทั้ง "งาน" และ "ใจ"
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT ประจำเดือน มกราคม 2560
- TFRS for SMEs ในบทใดบ้าง "ที่จะใช้บังคับในรอบบัญชีปี 2561"
- ผลขาดทุนสุทธิไม่เกิน 5 ปี ใช้สิทธิอย่างไร
- จ่ายค่าใช้จ่ายจิปาถะให้พนักงานอย่างไร ให้ไม่มีปัญหารายจ่ายต้องห้าม
- ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |