สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
18
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
 
1
2
4
8
14
15
21
22
28
    
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ
  • ประกาศธรรมนิติ


inhouse_main_topic
In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...
e-learning_b2_topic
หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ  ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำตามมาตรฐานใหม่
รหัส : 15705
ISBN : 978-616-3020-63-5
ผู้แต่ง : ดร.วรศํกดิ์ ทุมมานนท์
จำนวนหน้า : 1,516 หน้า
**จำนวนจำกัด**
ดูรายละเอียด หนังสือ
แตกประเด็น..การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างเหนือชั้น
รหัส : 25708
ISBN : 978-616-3020-62-8
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า : 815 หน้า
ดูรายละเอียด หนังสือ
HR How to
รหัส : 45704
ISBN : 978-616-302-061-1
ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดฺิ์
จำนวนหน้า : 205 หน้า
ดูรายละเอียด หนังสือ
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน กันยายน 2557
- ลุ้นระทึก ปรับภาษ VAT
- เก็บงบการเงินรายเดือนควรคำนึงถึงอะไรบ้าง
- การตรวจสอบภาษีแบบ..พิสดาร
- อย่าละเลยไม่ยื่นแบบฯ ครึ่งปี "ภ.ง.ด.94" โทษปรับอาญา 2,000 บาท
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน กันยายน 2557
- ความรับผิดของนายจ้างกรณีใช้แรงงานภายนอก
- สัมภาษณ์ "คุณพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น"
- HR กับค่านิยมของคนไทย
- การสร้างความสุขในการทำงาน
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน กันยายน 2557
- UPDATE กฏหมาย ภาษีระหว่างปี 2557
- ความแตกต่างทางบัญชีกับทางภาษีที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ
- วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการจัดทำบัญชี "ต้นทุนการกู้ยืม"
- Collection letter จดหมายทวงหนี้
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |