สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
กำหนดการเดือนก่อนหน้า
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
กำหนดการสัมมนาเดือนต่อไป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
      
2
23
24
     
  • แนะนำIn-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน ตุลาคม 2559
- สัมภาษณ์พิเศษ : ท่านประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร
- พิชิตปัญหาภาษีในการยกร่างสัญญา (ตอนที่ 1)
- อำนาจฟ้องเพิกถอนประกาศกำหนดราคาขายปลีกบุหรี่ของกรมสรรพสามิต
- สารพันปัญหาเอกสารประกอบการลงบัญชีและสมุดบัญชีที่ต้องมี
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน ตุลาคม 2559
- Life Coaching โค้ช(เปลี่ยน)ชีวิต
- Trend ความต้องการแรงงานในยุค Industry 4.0
- ประเด็นปัญหาการจ่ายประกันเนื่องจากเหตุทุพพลภาพ
- 3 เทคนิคในการปลดล็อกศักยภาพของทีมงาน
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT ประจำเดือน ตุลาคม 2559
- เปลี่ยนบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลดีไหม?
- Road Map การพัฒนาวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
- Accounting for Kids
- คำกริยาในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการรักษา
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |