สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
กำหนดการเดือนก่อนหน้า
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
กำหนดการสัมมนาเดือนต่อไป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
 
1
2
3
6
7
8
9
14
15
20
21
22
28
     
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ


abc

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
-  การยกเว้นการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง
-  เรียนรู้ความหมาย "เงินได้พึงประเมิน" เพื่อวางแผนภาษีอย่างมีชั้นเชิง (ตอนที่ 1)
-  การตรวจสอบเงินลงทุน (ตอนจบ)
-  ภาษีมรดก (ตอนที่15) ตอนภาษีการยกให้โดยเสน่หา
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
- "Mind Map" กุญแจไข "ศักยภาพสมอง" ที่คนทำงานต้องรู้จัก
- กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหาร HR การเลิกจ้าง
- "จิตสำนึกในต้นทุน" เรื่องที่พนักงานพึงตระหนัก
- การเตรียมตัวรับมือปัญหาที่เกิดขึ้น
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
- เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ XBLR in Excel
- การนำส้งงบการเงินอิเลกทรอนิกส์ (DBD e
- Filling) ตอนที่2
- การรับรู้รายได้และรายจ่ายประเด็นที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |