สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
2
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
8
15
16
22
23
29
30
    
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ
  • ประกาศธรรมนิติIn-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
-  ฉลองตุรษจีนดับภาระภาษี
- แก้กฎหมายภาษีคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ
- การตรวจสอบภาษีบัญชีแบบพิศดาร
- ถ้าบริษัทจะจ่าย " โบนัส " อย่ายุ่งกับคำว่า " กำไร "
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
- 6 กลยุทธ์การสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้สู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
- HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน
- อย่าปล่อยให้ทุกข์มาบุกใจ
- ทักษะผู้บริหารงาน
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
- เตรียมการนำส่งงบการเงินปี 2557
-  ผลกระทบจากการยกเลิก " คณะบุคคล " และ " ห้างหุ้นส่วนสามัญ "
- มารู้จัก NPAEs มาตรฐานการรายงานทางงบการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ตอนจบ)
- การคำนวณสินค้าคงเหลือให้เหมาะกับกิจการ
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |