สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
2
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
  
1
6
7
13
14
20
27
   
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ
  • ประกาศธรรมนิติIn-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน กันยายน 2558
-  ภาษีมรดกตอนที่ 10 ภาษีมรดกในประเทศไทย(ต่อ)
-  การเสียภาษีเงินได้สำหรับกิจการโรงเรียนกวดวิชา
-  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
-  ภาษีต้องห้าม...ห้ามอะไร
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน กันยายน 2558
- พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกอย่างสร้างสรรค์
- หลักในการจัดการองค์การที่ดี
- การตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงาน
- จุดชนวนความคิดสะกิดไอเดียการจัดกิจกรรมพนักงาน
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน กันยายน 2558
- บทลงโทษสำหรับนักบัญขี
- ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตอนที่ 7
- ภาษีซื้อขอคืนได้หรือเครดิตภาษีขายได้
- บรรยากาศในการสัมภาษณ์งาน
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |