สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
7
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
    
1
4
5
11
25
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ
  • ประกาศธรรมนิติIn-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน ตุลาคม 2558
-  พิชิตปัญหาภาษีในการยกร่างสัญญา
-  เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
-  การเสียภาษีและการตรวจสอบภาษีของธุรกิจใน LTO
-  108 ประเด็นภาษีที่นักบัญชีควรรู้
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน ตุลาคม 2558
- คนต้นแบบภาคสังคมกับภารกิจเพื่อเด็กและสตรี
- ปัญหา Sexual Harassment ในที่ทำงาน
- โค้งสุดท้ายของแพะ
- การปิดงาน
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน ตุลาคม 2558
- ด่วน!ยกเลิกการนำส่งงบการเงินแบบเอกสารแล้ว
- ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตอนที่ 8
- ปัญหาบัญชีและภาษีอากรของสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
- นำส่งภาษีครึ่งปีไม่ครบถ้วน ระวังจะอ่วมเพราะเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |