สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
29
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
      
      
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ
  • ประกาศธรรมนิติIn-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
- การให้ความสำคัญกับเอกสารนำเข้า
- ส่งออกที่ต้องส่งผ่านธนาคาร
- ภาษีมรดก
- อายุความคดีการฟ้องภาษีที่เป็นหนี้เด็ดขาด
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
- มารยาททางธุรกิจเมื่อทำธุรกิจข้ามวัฒนธรรมในอาเซียนในญี่ปุ่น
- รับมือกับแนวโน้ม HR ปีหน้า
- เรื่องคนใครว่ายาก
-
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
- กลยุทธ์การบริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ
-  "Fright"การขนส่งสินค้า
- เงินทุนกับผลตอบแทน
-  มารู้จักกับ NPAEs มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |