สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
กำหนดการเดือนก่อนหน้า
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
กำหนดการสัมมนาเดือนต่อไป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
     
1
2
3
4
10
11
16
17
18
19
20
24
31
      
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ


abc

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
- งานสอบบัญชีที่เสร็จสิ้นแต่ไม่สิ้นสุด
- 10 ประเด็นปัญหาภาษาอากรที่นักบัญชีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
- ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีธุรกิจระหว่างประเทศในยุค AEC
- ใบกำกับภาษีต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการอย่างไร
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
- 6 กลยุทธ์การบริหารโครงการงาน HR ให้ประสบความสำเร็จ
- จับผิดมีแต่ทุกข์ จับถูกมีแต่ความสุขลองดู!!
- การบริหารทุนมนุษย์เพื่อสร้างนวัตกรรมและศักยภาพในการแข่งขัน
- สร้างงาน สร้างโอกาส วิถีทางพัฒนา "คน" ตามแบบฉบับพระพยอม
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
- หากนับชั่วโมงแทนกันจะทำได้หรือไม่?
- Startup และ SMEs กับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่แตกต่างกัน
- ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี (ตอนที่ 2)
- การทำลายสินค้าและวัตถุดิบ
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |