สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
23
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
     
1
2
3
4
5
6
7
10
11
17
24
25
31
      
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ
  • ประกาศธรรมนิติ

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
-  ประเด็นเปรียบเทียบ "การรับมรดก" ตามหลักเกณฑ์กฏหมายภาษีอากรปัจจุบัน 
- สินค้าคงเหลือ ราคาทุนหรือราคาตลาด (มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ) 
- อย่าลืม"ธุรกิจให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร" ได้รับยกเว้น VAT
- กิจการร่วมค้ากับภาระภาษีตามประมวลรัษฏากร (ตอนจบ)
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
- เปิดนโยบายแรงงานปี 58 เร่งเดินหน้าพัฒนาแรงงานไทย
- ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม ขยายสิทธิประโยชน์เพิ่มความสุขผู้ประกันตน
- 1 พ.ค.วันแรงงาน สำรวจรอยทางที่ฟันฝ่าและอนาคตเบื้องหน้าแรงงานไทย
- กฏหมายประกันสังคมฉบับใหม่ ใครได้ประโยชน์
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
- ด่วน แจ้งการอบรมในปี 58 แจ้งที่ไหน แจ้งอย่างไร
- วิธีการเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
- ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- หนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาเช่า
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |