สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
26
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
     
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ
  • ประกาศธรรมนิติIn-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
-  ภาษีมรดก ตอนที่ 12
-  ประเด็นภาษี เปรียบเทียบการรับโอน/การขายอสังหาริมทรัพย์
-  การเสียภาษีและการตรวจสอบภาษีของธุรกิจใน LTO ตอนที่ 2
-  การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
- 5 เทคนิคการวางบุคลิกเพื่อการเจรจาอย่างสร้างสรรค์
- พัฒนาบุคลิกพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ
- ปัญหาการจ่าย ค่าตกใจ
- ลาพักร้อนกับการชดเชยเป็นเงิน
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
- การเตรียมความพร้อมในการยื่นงบการเงินผ่านระบบ e
- Filling
- ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตอนที่ 9
- นายจ้างให้ลูกบ้านอยู่บ้านฟรี
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |