สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
กำหนดการเดือนก่อนหน้า
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
กำหนดการสัมมนาเดือนต่อไป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
   
1
2
4
5
6
12
13
19
20
26
  
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ
abc

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน มิถุนายน 2559
- ประเด็นร้อนรายจ่ายลงทุนพร้อมใช้งานในปีนี้หักรายจ่ายทางภาษีเพิ่มได้ 1 เท่า
- การวางระบบป้องกันการเพิกถอนการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
- ข้อพิจารณาทางภาษีอากรกับการปรับโครงสร้างของบริษัท
- การยกเว้นภาษีให้ บสท.
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน มิถุนายน 2559
- ชุบชีวิตแบรนด์เก่าสู่แบรนด์ดังด้วยพลังครีเอทีฟคนรุ่นใหม่
- เมื่อ GenY กำลังจะเป็นผู้นำองค์กรคนต่อไป
- เทคนิคการพัฒนานัก HR ยุค Digital
- การคิดเชิงวิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤติ
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน มิถุนายน 2559
- จะแจ้งข้อมูลการอบรมที่ไหนดี
- ใบกำกับภาษีที่เครดิตภาษีขายได้
- ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี (ตอนที่ 1)
- ความผิดทางภาษีที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม (ตอนจบ)
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |