สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
19
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
 
5
30
31
   
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ
  • ประกาศธรรมนิติIn-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน ธันวาคม 2557
- การตรวจสอบภาษีแบบพิศดาร
- 2558 ใบกำกับภาษีหลักเกณฑ์ใหม่
- งานสอบบัญชี งานดีมีอนาคต
- ภาษีมรดก
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน ธันวาคม 2557
- ฮวงจุ้ยลานจอดรถ
- ส.ว.สินทรัพย์หรือภาระของสังคม
- ผู้นำทางจิตวิญญาณ
- เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน ธันวาคม 2557
- มีอะไรอยู่ใน " หมายเหตุประกอบงบการเงิน "
- การปิดบัญชี
- งานบัญชีกับไอที
-  มารู้จักกับ NPAEs มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สาธารณะ  
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |