สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
กำหนดการเดือนก่อนหน้า
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
กำหนดการสัมมนาเดือนต่อไป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
    
4
5
11
12
 
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ


abc

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน กันยายน 2559
- การตรวจสอบภายในกลไก เครื่องมือสำคัญ ในการบริหารจัดการองค์กร
- การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล
- ภาษีกับการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีธุรกิจระหว่างประเทศในยุค AEC
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน กันยายน 2559
- ความรับผิดทาง "อาญา" ตามกฎหมายประกันสังคม
- นัก HR ใช้ประโยชน์จาก "โลกยุคดิจิทัล"
- หัวใจบริการ หัวใจของความสำเร็จ
- HR ในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมกับ "อลิซ" ในโพรงกระต่าย
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT ประจำเดือน กันยายน 2559
- นักบัญชีรู้หรือยัง IFRS for SMEs ต่างกับ NPAEs อย่างไร  
- เทคนิคง่ายๆ ในการจัดการรายจ่ายต้องห้าม
- อากรแสตมป์เรื่องไม่เล็ก
- งาน Accountants' Technology 2016 Melbourne,Australia
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |