สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
3
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
      
1
2
3
4
9
12
16
23
24
30
     
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ
  • ประกาศธรรมนิติ

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน กรกฏาคม 2558
-  นโยบายการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรของ คตง.
- ข้อพิจารณาทางภาษีในการโอนทรัพย์สินสู่บริษัทร่วมทุน
- อากรแสตมป์ ภาระภาษีที่ไม่ควรมองข้าม
- การจัดให้มีเหตุผลแห่งการประเมินก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน กรกฏาคม 2558
- เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC และสร้างองค์กรที่ยั่งยืนด้วย HR Tools
- พัฒนาคนมองคู่ธุรกิจ รับมือให้ทันกับอนาคตที่กำลังไล่ล่าคุณ
- การปรับตัวเพื่อรองรับ Digital HR
- ทำอย่างไรในการ Coach พฤติกรรม จิตสำนึกบริการ
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน กรกฏาคม 2558
- วางกรอบการใช้เงิน Chat Application ในองค์กร
- "การวางแผนเพื่อประหยัดภาษีสำหรับผู้ประกอบการ"
- การกำหนดราคาโอนให้เป็นไปตามตลาด
- Blue Samart กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะ
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |