สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
กำหนดการเดือนก่อนหน้า
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
กำหนดการสัมมนาเดือนต่อไป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ


abc

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน เมษายน 2559
-  รายจ่าย R&D ใช้หักรายจ่ายทางภาษีได้ถึง 3 เท่า
-  Pre Audit ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
-  รูปแบบของรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
-  การออกใบลดหนี้และหมายเรียกตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน เมษายน 2559
- ต่างที่คิด ชีวิตที่ต่าง
- เตรียมตัวให้พร้อมกับการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก
- Happy Brain...ศิลปะการสร้างความสุขจากการพัฒนาตนเอง
- สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน เมษายน 2559
- ข้อความสำคัญในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- ก่อนการยื่นงบผ่าน e
- Filling ครั้งแรก
- การนำส่งงบการเงินอิเลกทรอนิกส์ ตอนจบ
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |