หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน

key point for hr manager  supervisor

เทคนิคการฝึกสอนงาน

ปัจจุบันการดำเนินงานของทุกองค์กรจะต้องมีการต้องมีการแข่งขันหรือการมุ่งเน้นคุณภาพและผลลัพธ์ของการดำเนินงานมากขึ้น นอกจากระบบงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว คุณภาพของบุคลากรก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ
จิตวิทยาการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

ในสายงานการผลิตมีพนักงานหลากหลายรูปแบบ หัวหน้างานพึงควรมีจิตวิทยาในการบริหารคนแต่ละรูปแบบ ทั้งการรับมือ ประสานงาน สั่งงาน และควบคุมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน  
ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

     ทักษะพื้นฐานสำหรับหัวหน้างาน เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งบทบาทอื่นๆของหัวหน้างานที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
FaLang translation system by Faboba