ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการ เกี่ยวกับสัญญาเช่า

โดย

 


 
ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการ เกี่ยวกับสัญญาเช่า


    1. สัญญาเช่าระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี (short-term Leases)
        - พิจารณาตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง
        - สัญญาเช่าที่ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์ ไม่จัดเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น

    2. สัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ำ (Low Value Asset)
        - พิจารณาเป็นรายสัญญา
        - ผู้เช่าต้องประเมินมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงโดย อ้างอิงจากมูลค่าของสินทรัพย์ เมื่อสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องคำนึงถึงอายุของสินทรัพย์ที่ให้เช่า

FaLang translation system by Faboba