13 คุณลักษณะของนักจัดการข้อร้องเรียนที่ดี

โดย

 

 

13 คุณลักษณะของนักจัดการข้อร้องเรียนที่ดี
1. ช่างสังเกต
2. แก้ไขให้ทันเวลา
3. มีศิลปะในการสื่อสาร
4. เอาใจเขามาใส่ใจเรา
5. ยืดมั่นต่อความสามารถตอบสนองขององค์กร
6. ไม่ด่วนตัดสินใจตามความเคยชิน
7. มีปฏิภาณไหวพริบ
8. ต้องเป็นนักจดจำที่ดี
9. คิดแบบ 360 องศา
10. มีความรับผิดชอบ ต่อ คำพูดและการกระทำ
11. มีจิตอาสา
12. ทำงานอย่างมีสติ
13. อดทนอดกลั้น


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 13 คุณลักษณะของนักจัดการข้อร้องเรียนที่ดี

 


FaLang translation system by Faboba