ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2149
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2150
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
5
21/1150
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/1702
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/5012
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
8
21/2380
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/2138
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
12
21/7708
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
13
21/7243
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/3508
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
21/3401/3
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
16
บรรยายโดย :
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3401
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
17
21/1532
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
18
21/8303/1
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
19
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
20
23/4505
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
21
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
22
24/4099/4
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba