ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2201
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2144
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2269
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2197
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2768
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/2170
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/2791
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์จเร คงทอง
23/4522/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
9
23/4050/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
10
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/17032
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/3440
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/1173/2
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/1288
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
14
21/1369
-
-
-
4,800
VAT 336
5,136
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
15
21/1380
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
21/1950
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
17
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
18
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
21/3381/1
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
19
21/3371
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
20
บรรยายโดย :
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
21/7253
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
21
21/7285
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
22
21/7206
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
23
21/7117
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
24
21/5073/11
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba