ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2925
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2100
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2797
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
23/4523/5
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
6
21/1171/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากร
21/17031
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
8
21/3401/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
9
21/7270
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/8423
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/8303
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
13
21/7242
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
23/4910/3
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
15
21/1173/3
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba