ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2243
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
4
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2798
รอ
-
รอ
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
23/4089/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
7
21/5041
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/1655
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/1151
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/8313
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
11
21/7184
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/7244
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
21/7218
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
14
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์สาโรช ทองประคำ
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์มงคล ขนาดนิด
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
21/8203
-
33
-
33
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730
close booking online
15
24/4088/4
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
16
21/3409/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
21/3442/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba