ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4072/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
2
23/4069/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
3
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1288
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
5
21/1727
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/8002
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
7
21/8308
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/5054
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/3333
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/3409
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
11
21/3502
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
บรรยายโดย :
ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์
21/5019
Promotion
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
13
21/7707
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
14
21/7204
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
15
24/4046
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
16
24/4081/7
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
17
21/2916/1
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป