ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4088
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
2
23/4076/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
3
21/2236
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2133
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/3310
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
7
21/7114
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/7242
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
9
21/5043
Promotion
6
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/2426
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/8206
1.30
10.3
1.30
10.3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
12
24/4523/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
13
24/4046/3
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป