ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4004
Promotion
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
2
21/2374
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2112
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/1645
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1780
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/5042
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
9
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/7159
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
อาจารย์ระเบียบ บุญกรรเชียง
21/7249
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
12
21/5061/4
-
3.30
-
3.3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
13
24/4524/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
14
21/2916/2
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351/1
Promotion
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป