ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2115
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/1293
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
3
21/1661
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/5030
Promotion
-
-
-
-
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490
close booking online
6
21/5005
Promotion
-
-
-
-
12,000
VAT 840
12,840
13,000
VAT 910
13,910
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์จเร คงทอง
23/4522/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป