เคล็ดลับการสร้างความสุขในการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จในงานที่ทำ (Step to Happiness at Work) (หลักสูตรใหม่ 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/7243

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเคล็ดลับการสร้างความสุขในการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จในงานที่ทำ
(Step to Happiness at Work)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ

หัวข้อสัมมนา


Part 1 ปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ
• เรียนรู้การประเมินตนเอง
• สร้างทัศนคติเชิงบวก
• สร้างเป้าหมายในชีวิตและการทํางาน

Part 2 ความสุขเกิดขึ้นได้อย่างไร
สุขที่ 1 สุขที่สร้างจากการทํางาน
• เรียนรู้การทํางานอย่างไรให้มีความสุข
• ปรับมุมมองและทัศนคติเดิมๆที่บั่นทอนจิตใจ
• สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองเมื่อต้องเจอปัญหาในการทํางาน (เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ)
สุขที่ 2 สุขที่สร้างจากเพื่อนร่วมงาน
• วิธีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
• วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน 
สุขที่ 3 สุขที่เกิดจากตนเอง
• สร้างคุณค่าในตนเอง “ฉันทําได้” “ฉันจะทํา” “ฉันพร้อม” 
• สร้างมุมมองในการมองตนเองในเชิงบวก

Part 3 เคล็ดลับขั้นบันได 10 ขั้นสู่ความสําเร็จในการทํางาน
• ต้องสนุกสนานกับงานที่ทํา
• ต้องใส่ความเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ 
• ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองต้องมีอยู่
• มีความคิดสร้างสรรค์
• มีการปรับตัวได้รวดเร็ว
• คิดบวกและแสดงท่าทีในทางบวก
• มีระเบียบวินัย
• มีความซื่อสัตย์และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
• มีความกล้าหาญที่จะเสี่ยง
• สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba