การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงานและ 55 เทคนิคการเขียนระเบียบสวัสดิการพนักงาน (Welfare)(จ.ระยอง)**เลื่อน**โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/8000/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 10,700 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 12,840 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงานและ 55 เทคนิคการเขียนระเบียบ
สวัสดิการพนักงาน (Welfare)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• การกระทบปัญหาทางภาษี-บัญชี-แรงงาน-ประกันสังคม
• การเขียนระเบียบสวัสดิการเพื่อลดข้อโต้แย้งทางภาษี
• สวัสดิการใดบ้างที่ต้องระมัดระวัง
• ประเด็นที่สรรพากรมักตรวจสอบ
• ลดปัญหารายจ่ายต้องหาม
• ลดข้อโต้แย้งทางภาษี

วิทยากรโดย รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

หัวข้อสัมมนา

1. ภาระภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง ที่บริษัทต้องระวัง
2. 55 ร่างระเบียบจากประสบการณจริง
• ระเบียบเกี่ยวกับประกันภัยพนักงาน
• เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
• สวัสดิการเกี่ยวกับห้องพยาบาล
• ค่าทำขวัญ
• ค่ารักษาพยาบาล
• ตรวจสุขภาพและการรักษาสุขภาพฟัน
• ช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรและการมีบุตร
• การจัดงานเลี้ยงปีใหม่
• ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
• รถรับส่งพนักงาน
• ช่วยเหลืองานสมรส
• ช่วยเหลือค่าครองชีพ
• ช่วยเหลือค่าอุปสมบท
• ค่าอาหารกลางวัน
• ค่าเช่าบ้าน
• ค่าน้ำมันรถ
• ค่าทางด่วน
• ค่าโทรศัพท์
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• การสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่
• เครื่องแบบพนักงาน
• กองทุนประกันสังคม
• โบนัสประจำปี
• ฯลฯ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

สถานที่

โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จ.ระยอง
50, 50/2 Beach Road, Paknam, Rayong, 21000
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba