เทคนิค การเขียนอีเมลธุรกิจ ภาษาอังกฤษ แบบมือโปร

รหัสหลักสูตร : 21/7244

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิค การเขียนอีเมลธุรกิจ ภาษาอังกฤษ แบบมือโปร

• หลักไวยากรณ์ในการใช้ที่ไม่ถูกต้อง ไม่สุภาพ
• เทคนิคการใช้ Tense ต่างๆ ในการเขียน E-mail ที่ถูกต้อง
• เขียน “ไม่กระชับ ชักแม่น้ำทั้งห้า ยืดเยื้อ” ไม่เหมาะกับการเขียน E-mail
• การเลือกใช้รูปแบบประโยคที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
• การใช้ “ศัพท์” ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง ตรงประเด็น เพื่อการสื่อสารที่เป็น ที่เข้าใจทางธุรกิจ

 

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของการเขียน E-mail ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. ทบทวนหลักไวยากรณ์โครงสร้างของประโยค ก่อนเริ่มการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
3. หลักไวยากรณ์ในการใช้เขียน E-mail ที่ถูกต้อง และสำคัญ
 • Tense ต่างๆ จำเป็นในการเขียน E-mail หรือไม่
 • คำเชื่อมต่างๆ ในการเขียน (Conjunction) ประโยค
 • การใช้กริยา (Verb) กริยาช่วย (Adverb) ในการสื่อความหมาย ฯลฯ
4. รูปแบบประโยคต่างๆ ที่นิยมใช้ในการเขียน E-mail
 • Simple sentence
 • Compound sentence
 • Complex sentence
5. ขั้นตอนในการพัฒนาทักษะการเขียน E-mail แบบมืออาชีพ
6. หลักในการเขียน E-mail และข้อควรระวังในการเขียน E-mail
 • การใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องสุภาพ
 • การใช้ภาษาที่เรียบง่ายในการสื่อสาร
 • สำนวนต่างๆ
 • การใช้เทคนิค EOM (End of Message) Headlines เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเปิดอ่าน
7. เทคนิคการเขียนและตอบ E-mail แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้ อ่าน
 • การเริ่มต้นเรื่อง (Starting with Greetings)
 • เนื้อเรื่อง เนื้อหา (Reason for writing/Replying)
 • บทสรุป การปิดเรื่อง (Closing Phrases)
8. ตัวอย่างการเขียน E-mail ทางธุรกิจที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
9. ข้อควรระวังในการเขียนอีเมลทางธุรกิจ
10. Work shop : การเขียน e-mail
11. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สรพล จิระสวัสดิ์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba