155 ประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม

รหัสหลักสูตร : 21/1145

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

155 ประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 • โรงพิมพ์พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผิด ใช้ได้หรือไม่มีวิธีแก้ไขอย่างไร
 • ใบกำกับภาษีซื้อนำมาเจาะรูเข้าแฟ้ม..ขอคืน VAT ได้หรือไม่
 • Running Number เลขที่ในใบกำกับภาษีโดยไม่ผ่านโรงพิมพ์ทำได้หรือไม่
 • เมื่อมีการย้ายที่อยู่ใหม่ ใบกำกับภาษีที่อยู่เดิมจะนำมาใช้ต่อไปได้หรือไม่ (เพราะเหลือจำนวนมาก)
 • ราชการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ ใบกำกับภาษีซื้อเปลี่ยนที่อยู่เมื่อใด (เมื่อราชการแจ้งหรือเมื่อแจ้งเปลี่ยนกับสรรพากรแล้ว)
 • ใบกำกับภาษีออกรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น ไม่มีคำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” “ไม่ใช่ใบกำกับภาษี” และคำว่า“สำเนา”จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ผู้ขายลืมลงวันที่ในใบกำกับภาษีขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ผู้ซื้อแจ้งว่า ใบกำกับภาษีหาย ผู้ขายจะออกให้ลูกค้าใหม่อีกครั้งทำได้หรือไม่
 • ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงเขตใหม่จะแก้ไขที่อยู่ใหม่ในใบกำกับภาษีอย่างไร
 • ได้รับใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่อย่างไร
 • ใบกำกับภาษีซื้อไม่ใช่ที่อยู่ของผู้ซื้อ ขอคืน VAT ได้หรือไม่
 • กรณีผู้ขายกับผู้รับชำระเงินคนละคนทำได้หรือไม่
 • ใบกำกับภาษีระบุชื่อบริษัท แต่ที่อยู่ไม่ใช่ตามที่จดทะเบียน
 • ผู้ซื้อไม่บอกชื่อ-ที่อยู่จะระบุว่า “เงินสด” หรือ “ผู้ซื้อไม่ให้ชื่อที่อยู่” ในใบกำกับภาษีได้หรือไม่
 • ลูกค้าไม่ต้องการใบกำกับภาษีจึงต้องเก็บต้นฉบับรวมไว้กับสำเนาได้หรือไม่
 • ใบกำกับภาษีไม่มีลายเซ็นของผู้ขายสินค้าจะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ใบกำกับภาษีที่เขียนรายการด้วยหมึกหลายสีจะขอคืน ภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ซื้อรถกระบะ จะนำใบกำกับภาษีซื้อมาขอคืนได้หรือไม่
 • ต่อเติมหลังคารถกระบะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ที่สำนักงานใหญ่ขายสินค้า แต่ให้ลูกค้าไปรับสินค้าที่โกดังจะออกและส่ง มอบใบกำกับภาษีอย่างใดจึงจะถูกต้อง
 • ลูกค้าดูสินค้าที่โชว์รูม แต่ขายที่สำนักงานใหญ่ ใครจะเป็น ผู้ออกใบกำกับภาษี
 • พิมพ์เบอร์ Fax เบอร์โทรศัพท์ของผู้ออกใบกำกับภาษีผิด จึงขีดฆ่า แก้ไขจะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ประทับตรายางแจ้งย้ายที่อยู่ใหม่ในใบกำกับภาษีทำได้หรือไม่
 • ภาษีซื้ออันเกิดจากการซื้อของขวัญ ของรางวัลมาแจกลูกค้าขอคืนได้หรือไม่
 • กิจการมีทั้ง VAT และ Non VAT จะนำใบกำกับภาษีมาขีดฆ่าเพื่อออกให้แก่ลูกค้าได้หรือไม่
 • ผู้ขายออกใบกำกับภาษีไม่ตรงกับ Tax Point ผู้ซื้อขอคืนภาษีได้หรือไม่
 • สำเนาใบกำกับภาษีของผู้ขายสูญหาย จะแก้ปัญหาอย่างไร
 • ส่งมอบสำเนาใบกำกับภาษีให้ลูกค้าเมื่อส่งมอบสินค้า ส่วนต้นฉบับจะ ส่งมอบเมื่อได้รับเงินจะทำได้หรือไม่
 • ใบกำกับภาษีไม่มีคำว่า “ต้นฉบับ” นำไปขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ระบุชื่ออาคารเพิ่มเติมในใบกำกับภาษีหรือไม่ระบุผู้ซื้อ จะยังคงขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ภาษีซื้อจากการใช้ทางด่วนขอคืนได้อย่างไรถ้าไม่ได้ใบกำกับภาษีมา
 • ลงรายงานภาษีซื้อซ้ำ 2 ครั้ง ใช้สิทธิขอคืน 2 ครั้งจะแก้ไขอย่างไร
 • ขายสินค้าพร้อมขนส่ง จะออกใบกำกับภาษีอย่างไร
 • ขายสินค้าให้ส่วนราชการโดยส่งมอบสินค้าครบแล้วแต่ออกใบกำกับภาษีเพียง 80% มีปัญหาหรือไม่
 • โรงพิมพ์พิมพ์ที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษีผิดไปจะนำมาใช้ได้หรือไม่
 • ผิดหรือไม่ถ้ากรอกรายการในใบกำกับภาษีไม่ครบถ้วนเพราะผู้ซื้อเป็นคนต่างชาติ
 • ได้รับชำระค่าสินค้าล่วงหน้า ได้รับเงินมัดจำก่อนส่งมอบสินค้าต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่อย่างไร
 • ออกใบกำกับภาษีผิดพลาดจะขีดฆ่า แก้ไขได้หรือไม่
 • ออกเลขใบกำกับภาษีไม่เรียงตามลำดับก่อนหลังทำได้หรือไม่สิ่งที่ต้องระบุ
 • ภาษีซื้อจากการนำเข้าตามใบเสร็จกรมศุลกากรมียอด เกิน 7% จะขอคืนได้เท่าไหร่
 • นำ “บิลเงินสด/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี” มาขีดฆ่าคำว่า “บิลเงินสด” ทำได้หรือไม่
 • ออกใบกำกับภาษีคำนวณ VAT น้อยกว่า 7% เพราะปัดเศษทศนิยม
 • หลายบริษัทค่าใช้จ่ายร่วมกันในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกัน จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • การให้ส่วนลดออกใบกำกับภาษีอย่างไร
 • ซื้อของสมนาคุณลูกค้า ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ภาษีซื้อจากการซื้ออาหารหรือผ้ามาตัดแบบฟอร์มให้พนักงานขอคืนได้หรือไม่
 • ลูกค้าซื้อสินค้าหลายรายการ จะออกใบกำกับภาษีต่อเนื่อง 2 แผ่น ได้หรือไม่
 • การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อมีการจำกัดวงเงินเท่าใด หรือไม่
 • ใบกำกับภาษีอย่างย่อต้องนำมาลงในรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายอย่างไร
 • ใช้ตรายางประทับชื่อ-ที่อยู่ผู้ซื้อในใบกำกับภาษีได้หรือไม่
 • นำสินค้ามาใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสีย VAT และกรณีที่ต้อง เสีย VAT
 • โอนเงินค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารโดยผู้รับจ้างไม่ทราบจะแก้ไขได้อย่างไร
 • ภาษีซื้อจากการซื้อโทรศัพท์มือถือมาให้พนักงานใช้ขอคืนได้หรือไม่
 • ออกใบกำกับภาษีโดยแสดงที่อยู่ของผู้ออกไม่ครบตามที่จดทะเบียน VAT ไว้ผู้ซื้อจะขอคืนได้หรือไม่
 • ออกใบกำกับภาษีโดยมีที่อยู่ของผู้ซื้อไม่ครบถ้วนตามที่จดทะเบียน VAT จะ ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • ใบกำกับภาษีไม่ระบุเลขที่แต่ระบุชื่ออาคารของผู้ซื้อสินค้า จะขอคืนได้หรือไม่
 • ขายสินค้าให้ส่วนราชการ โดยออกใบกำกับภาษีไม่ลงวันที่

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba