การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์**เลื่อน!!โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/2407

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2.ความรู้ที่สำคัญในการวางแผนภาษีเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด

3.ภาระภาษีอากรที่กิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องชำระ

3.1ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3.2ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3.3ภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.4 อากรแสตมป์ 3.5ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3.6ภาษีป้าย

4.การวางแผนภาษีก่อนเริ่มโครงการก่อสร้างเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด

5.การวางแผนภาษีการทำสัญญาในการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จะแยกสัญญาอย่างไรให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

- สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ -สัญญาให้บริการส่วนกลาง -สัญญาให้บริการงานระบบ

6.การวางแผนภาษีรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

7.การวางแผนภาษีในการเลือกให้กิจการเข้าระบบ VAT หรือไม่เข้า VAT จึงจะเกิดประโยชน์แก่กิจการสูงสุด

8.ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร สาธารณูปโภค ที่จอดรถ งานระบบของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จะวางแผนภาษี

อย่างไรให้ได้ประโยชน์ในการขอภาษีซื้อคืนได้ และกิจการได้ประโยชน์สูงสุด

9.การวางแผนภาษีในการเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร โดยไม่ถูกเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม

10.การวางแผนภาษีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น

- รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ จะทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

- ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ใครมีสิทธิขอภาษีซื้อ และใครมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อมีการจ่ายเงินออกไป

11.นำพื้นที่ให้เช่าไปจัดเป็นงานแสดงสินค้า งานออกบูธจะต้องมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

12. การให้เช่าคลังสินค้าเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการให้บริการ

13.การวางแผนภาษีการก่อสร้างอาคารบนที่ให้เช่า และต่อมาต้องยกอาคารให้แก่เจ้าของที่ดินจะวางแผนภาษีอย่างไรให้ประหยัดและถูกกฎหมาย

14.การวางแผนภาษีจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เมื่อผู้เช่าย้ายออกจะต้องยกทรัพย์สินบางส่วนให้แก่เจ้าของอาคาร

หรือผู้ให้เช่า ถือเป็นเงินได้หรือไม่ และหากมีค่าเสียหายจะคิดเอาจากผู้เช่าอาคารทำอย่างไรจะเสียภาษีให้ถูกต้อง

15.การวางแผนภาษีให้เช่าอาคารและจัดให้มีที่จอดรถแก่ผู้เช่าโดยไม่มีการเรียกเก็บเงิน จะเสียภาษีอย่างไรและหากเก็บค่าเช่าที่จอดรถจะเสียภาษีอย่างไร

16.การวางแผนภาษีจากการให้เช่าอาคารเป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพัก หอพัก อพาร์ตเมนต์ แฟลต แมนชั่น

Service Apartment จะทำสัญญากับผู้เช่าอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดภาษี

17.การวางแผนภาษีของกิจการโรงแรม, Guest-House, Serviced Apartment, Bungalow, Resort ที่จัดให้มีการ

เช่าร้านค้าภายในโรงแรมหรือสถานประกอบการ จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเสียภาษีครบถ้วนถูกต้อง

18.การวางแผนภาษีของกิจการขายห้องชุด (Condo) แต่ต่อมานำห้องชุดออกให้เช่าจะมีภาระภาษีอย่างไร

19.กิจการศูนย์การค้าที่ดำเนินธุรกิจขายสินค้าและให้เช่าหรือจัดแสดงงานแสดงสินค้าจะเสียภาษีอย่างไรจึงจะถูกต้อง

20.ถาม-ตอบปัญหา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba