การสร้างรายงานสรุปผลข้อมูล (Dashboard) โดยใช้ Excel PivotTable

รหัสหลักสูตร : 21/07720P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การสร้างรายงานสรุปผลข้อมูล (Dashboard)

โดยใช้ Excel PivotTable

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

       การจัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลถือเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งของบุคลากรในหน่วยงานที่ควรมี เนื่องจากในทุกๆ หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลของตนเองไว้และจะนำข้อมูลมาสรุปผลเพื่อนำผลสรุปนั้นไปช่วยในการตัดสินใจในอนาคต โดยโปรแกรมที่ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสรุปผลข้อมูลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง คือ Microsoft Excel 
       คำสั่ง PivotTable ในโปรแกรม Excel จะช่วยจัดเรียงข้อมูลให้สามารถมองเห็นภาพรวมของข้อมูลได้ง่ายขึ้นและสามารถแสดงผลข้อมูลออกมาในรูปแบบ Dashboard ได้


วิทยากรโดย อาจารย์พิชญ์ศินี แขเพ็ญอำไพ

หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมของ Dashboard

 • Dashboard คืออะไร
 • Excel Dashboards ทำอะไรได้บ้าง
 • การออกแบบ Dashboard เพื่อการนำเสนอข้อมูล         

2. เครื่องมือ คำสั่ง และฟังก์ชั่นที่จำเป็นในการสร้าง Dashboard

 • Data Validation
 • Conditional Formatting
 • การสร้างกราฟเพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ

3. การสร้างรายงาน Dashboard ด้วย PivotTable

 • รูปแบบของตารางข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสรุปผลข้อมูลด้วย
  PivotTable
 • การตั้งชื่อตารางฐานข้อมูลและจัดการข้อมูลเบื้องต้น
 • การสร้างรายงานสรุปผลข้อมูล
 • องค์ประกอบของ PivotTable
 • รู้จักกับ field ข้อมูลที่จะใช้ในรายงาน
 • เค้าโครงของ PivotTable
 • การวาง field ในรายงาน และการจัดวาง field ในส่วนต่าง ๆ
 • การใช้เครื่องมือ PivotTable ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการออกแบบ
 • การกำหนดคุณสมบัติให้กับ field ข้อมูลเพื่อการแสดงผลข้อมูลในหลากหลายแง่มุม
 • การกำหนดฟังก์ชั่นเพื่อให้สรุปผลออกมาได้ตรงใจ
 • การสร้างแผนภูมิประกอบรายงาน Dashboard
 • การออกแบบและสร้างส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้เพื่อจัดทำ Interactive Dashboard
  ด้วย Slicer และ Timeline 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba