เทคนิคการวางแผนสรรหา และวิธีการสัมภาษณ์

รหัสหลักสูตร : 21/07102P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการวางแผนสรรหา และวิธีการสัมภาษณ์


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

        การคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ามาพัฒนาและบริหารองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาแก่องค์กรท้ังในเรื่องของงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร รวมทั้งยังต้องเสียเวลา งบประมาณ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างมากมาย

        การคัดเลือกบุคลากรที่มีฝีมือ คุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่เข้ามาพัฒนา บริหารองค์กรให้บรรลุจุดมุ่งหมายและนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กรนั้นจะต้องทำอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการทางด้านกำลังคนเสียก่อน จากนั้นจึงใช้วิธีการคัดเลือกตามความเหมาะสม เช่น การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การสัมภาษณ์ หรือแม้กระทั่งในเรื่องศาสตร์ของโหงวเฮ้งก็สามารถพิจารณาในการคัดเลือกบุคลากรได้และควรจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามประเภทของงานจึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อสัมมนา

 1. กระบวนการที่สำคัญในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

 2. ภาพรวมการสรรหายุคใหม่ ทำอย่างไรจึงจะได้ผู้สมัครที่องค์กรต้องการ

 3. ช่องทางยอดนิยมในการสรรหาพนักงานในยุคปัจจุบัน

 4. การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานในปัจจุบัน
  เพิ่มโอกาสการรับพนักงานที่มีประสบการณ์และความสามารถเข้าทำงาน

 5. การวางแผนสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 6. วิธีการสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง

 7. วิธีตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างครบถ้วน

 8. ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร

 9. วิธีการวิเคราะห์และสรุปผลการสัมภาษณ์

 10. แบบฟอร์มที่เป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์คัดเลือก

 11. ปัญหาที่มักพบซึ่งทำให้การสัมภาษณ์ไม่มีประสิทธิภาพและวิธีการแก้ไข

 12. ถาม-ตอบ วิธีการสัมภาษณ์ที่ดีเพื่อให้ได้บุคคลตามที่องค์กรต้องการ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba