การกำหนด KPI และการประยุกต์ใช้ OKRs ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี (หลักสูตรใหม่ 2567) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/02118Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,350 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การกำหนด KPI และการประยุกต์ใช้ OKRs  ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี (หลักสูตรใหม่ 2567)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ

 

  • เครื่องมือทางการบัญชีในการบริหารจัดการและการควบคุมกำไรเพื่อสร้าง KPI สอดคล้อง OKRs
  • การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของฝ่ายการเงินและบัญชี การสร้าง KPI ในงานด้านบัญชีและการเงิน
  • การสร้าง OKRs ด้านการเงินและบัญชีในการจัดการเป้าหมายที่ช่วยให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1.KPI และ OKRs กับวิธีการวางแผนงาน และการสร้างกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี ให้มีประสิทธิภาพ

2.กรอบแนวคิดระหว่าง OKR และ KPI กับประยุกต์ใช้งานด้านบัญชีและการเงิน

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินและบัญชีเพื่ออธิบายผลการดำเนินงาน
    - การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินและบัญชีเพื่ออธิบายผลการดำเนินงาน
    - พื้นฐานการวิเคราะห์รายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.เครื่องมือทางการบัญชีในการบริหารจัดการและการควบคุมกำไรเพื่อสร้างKPI (Key Performance Indicator)สอดคล้อง OKRs (Objectives and Key Results)
    - ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงานสำหรับฝ่ายบัญชี
    - ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงานสำหรับฝ่ายการเงิน

5.การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของฝ่ายการเงินและบัญชี
    - ด้านงบประมาณและการวางแผนธุรกิจ
    - การวางแผนภาษี
    - ตรวจสอบบัญชีและการควบคุมภายใน
    - การจัดการด้านจัดซื้อ
    - การวางแผนและควบคุมกำไร
    - การวางแผนทางการเงินและการลงทุน

6.การสร้าง KPI ในงานด้านบัญชีและการเงิน
    - KPI ฝ่ายบัญชี – ด้านเจ้าหนี้
    - KPI ฝ่ายบัญชี – ด้านลูกหนี้
    - KPI ฝ่ายบัญชี – ด้านต้นทุน
    - KPI ฝ่ายการเงิน – ด้านจ่าย
    - KPI ฝ่ายการเงิน –ด้านรับ
    - KPI หัวหน้าแผนกบัญชี
    - KPI หัวหน้าแผนกการเงิน
    - KPI ผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน

7.การสร้าง OKRs ด้านการเงินและบัญชีในการจัดการเป้าหมายที่ช่วยให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
    - กรอบกลยุทธ์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายเชิงผลลัพธ์
OKRs (Objectives and Key Results)
    - การสร้าง OKRs กรอบกลยุทธ์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ด้านการเงินและบัญชี
    - แนวปฏิบัติของการสร้างเป้าหมายเชิงผลลัพธ์
OKRs (Objectives and Key Results) ด้านการเงินและบัญชี

8.การปรับปรุง Annual Budgeting and Business Planning

9.การบรรลุ Revenues ในขณะ Profitability

10.การควบคุมต้นทุนของการจัดหาเงินและเงินทุน

11.การลดประเด็นทางภาษี Reduce Tax Liability

12.แนวทางการกำหนด KPI และการประยุกต์ใช้ OKRs ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินและบัญชีเพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการหรือกิจกรรม
    - Tax and accounting OKR examples
    - Budgeting and Fundraising OKR Examples
    - Revenue and profit OKR examples
    - KPI ตามมาตรฐาน /สายงานร่วม

13.Workshop การกำหนด KPI และการประยุกต์ใช้ OKRs ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี

14.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
2:0 4:0 2:0 4:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba