การดูแล รักษา พัฒนา Talent และ Successor ขององค์กร (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/7189

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการดูแล รักษา พัฒนา Talent
และ Successor
ขององค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

   พนักงานศักยภาพสูง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) คือพนักงานที่มีศักยภาพของทุกองค์กร เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงาน องค์กร และธุรกิจให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีพลัง การแสวงหาและรักษา Talent & Successor รวมถึงการผลักดันส่งเสริมให้โอกาสพนักงานเหล่านี้ได้สร้างสรรค์ผลงาน จึงเป็นหนึ่งในภาระหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้บริหาร หัวหน้างาน และ HR ที่ทุกองค์กรพึงตระหนัก หลักสูตรนี้จะทำให้ท่าน

  • วางแนวทางการดูแล รักษา Talent และ Successor ให้อยู่กับองค์กรได้นาน
  • ป้องกันองค์กรสะดุด ลดความเสี่ยง สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น
  • คัดเลือกและพัฒนา Talent & Successor เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้องค์กรอย่างยั่งยืน


วิทยากรโดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

หัวข้อสัมมนา

Talent

1.คุณลักษณะของพนักงานศักยภาพสูง (Talent) ที่องค์กรในยุคปัจจุบันต้องการ

2.ความแตกต่างกันระหว่างพนักงานศักยภาพสูง (Talent) กับผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)

3.ความสำคัญและประโยชน์ของการดูแล รักษา พัฒนา Talent

4.Step of Talent Management: ขั้นตอนการบริหารจัดการพนักงานศักยภาพสูง

     4.1 การค้นหา Talent จากในและนอกองค์กร พร้อมข้อดีและข้อเสีย

     4.2 การคัดเลือก Talent ให้สอดคล้องกับองค์กร

            - เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่ม Talent

            - การแบ่งกลุ่ม Talent

     4.3 การวิเคราะห์ Gap Analysis และ Upskill & Reskill ให้กับ Talent

     4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนพัฒนา Talent

     4.5 การรักษา Talent ให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนาน

5.Best Practices: Talent Retention Strategies กลยุทธ์การรักษาพนักงานศักยภาพสูงจากบริษัทชั้นนำ

Successor

1.ความสำคัญและประโยชน์ของผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ต่อองค์กร

2.การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) กับความอยู่รอดขององค์กร

3.Step of Succession Planning: ขั้นตอนการจัดทำการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

       3.1 กลุ่มงานหรือตำแหน่งใดที่ควรมี Successor

       3.2 การกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก Successor

       3.3 การแบ่งกลุ่ม Successor

       3.4 การติดตามและปรับเปลี่ยนกลุ่ม Successor

       3.5 การรักษา Successor ให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนาน

4.Best Practices: Successor Retention Strategies กลยุทธ์การวางแผนสืบทอดตำแหน่งจากบริษัทชั้นนำ

Workshop: การดูแล รักษา พัฒนา Talent & Succession Planning

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba