จิตวิทยาในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Psychology of Human Resource Management)

รหัสหลักสูตร : 21/7255

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


จิตวิทยาในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(Psychology of Human Resource Management)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

1. จิตวิทยาในการสรรหาบุคลากร

    1.1 การใช้หลักการของแบบวัดบุคลิกภาพ MBTI Test

    1.2 การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบ Target Selections

    1.3 การใช้เทคนิคการจับพิรุธจากภาษากายเพื่อจับโกหก หรือพิสูจน์ความเป็นตัวตน

2. จิตวิทยาในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

    2.1 หลักการได้ใจบุคลากร - แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP)

    2.2 การฝึกงานภาคสนาม (On the Job Training – OJT) ด้วยแนวคิดเชิงจิตวิทยา 4P
     - Protection (ปลอดภัยจากการทำงาน)
     - Performance (สามารถทำงานได้เองโดยลำพัง)
     - Professional (เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ)
     - President (ก้าวขึ้นเป็นแนวหน้า)

    2.3 การสอนและปลุกกำลังใจ (Coaching & Igniting) ด้วยกระบวนการ G-R-O-O-M Model
     - Goal: What do you want? (อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการ?)
     - Reality: Where are you now? (ขณะนี้คุณอยู่ที่ไหน?)
     - Obstacle: What are your barriers? (อะไรคือสิ่งกีดขวางคุณอยู่?)
     - Options: What could you do? (อะไรคือสิ่งที่คุณควรทำ?)
     - Main thing: What is a main thing to do? (อะไรคือสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำ?)

3. จิตวิทยาในการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ Group Dynamic เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยหลักการ 5 ส.
    - สุมหัว: การประชุมระดมสมองกำหนดเกณฑ์ในการเพิ่มผลงานของพนักงาน
    - สอดส่อง: การติดตามว่าอะไรเป็นอุปสรรค และอะไรเป็นตัวส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงาน
    - สอบวัด: ทดสอบประเมินผลงานว่าเกณฑ์ที่กำหนดนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
    - ส่งใจ: การสนับสนุนพนักงานในด้านต่าง ๆ
    - สอยเป้า: ให้ความสำคัญในความสำเร็จของบุคลากร

4. จิตวิทยาในการบริหารค่าตอบแทนโดยการใช้เทคนิค FBI เพื่อจูงใจ
    - Focus Group: เพื่อให้ได้ความต้องการในเรื่องค่าตอบแทนที่เจาะเฉพาะกลุ่ม
    - Benefits & Compensation Survey: สำรวจการจ่ายผลประโยชน์และค่าตอบแทนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
    - Ideas of New Trend in Benefits & Compensation:
      การเปิดกว้างในการรับข้อมูลและแนวคิดใหม่ ๆ ในการจ่ายและบริหารค่าตอบแทนให้เหมาะกับปัจจุบัน

5. ถาม/ตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับจิตวิทยาในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba