กฎหมายสำหรับธุรกิจก่อสร้าง : ปัญหาในทางปฏิบัติ พร้อมวิธีการป้องกันแก้ไข (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5224

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 10,165 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 11,235 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรกฎหมายสำหรับธุรกิจก่อสร้าง :

ปัญหาในทางปฏิบัติ พร้อมวิธีการป้องกันแก้ไข


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
  • เรียนรู้สาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์การพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างที่ธุรกิจก่อสร้างควรต้องรู้
  • เข้าใจหลักสำคัญของกฎหมายควบคุมอาคาร ก่อน-ระหว่าง-หลังการก่อสร้างอาคาร คอนโดอย่างถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดคดีความฟ้องร้อง
  • ถอดบทเรียน Case study ปัญหาที่มักพบเกี่ยวกับการก่อสร้าง แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี

วิทยากรโดย อาจารย์วิวัฒน์ จิตนวล

หัวข้อสัมมนา
1. กฎหมายที่สำคัญสำหรับธุรกิจก่อสร้าง และสาระสำคัญที่ควรทราบ
    1.1 พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
    1.2 พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
    1.3 พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
    1.4 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2562
    1.5 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
    1.6 กฎกระทรวง และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
    1.7 กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. หลักสำคัญของกฎหมายควบคุมอาคาร และปัญหาที่มักพบเกี่ยวกับการก่อสร้าง แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร
    2.1 ก่อนการก่อสร้าง
     - อาคาร / สิ่งก่อสร้าง / สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ที่ต้องขออนุญาต
     - ข้อจำกัดของพื้นที่ก่อสร้าง
     - ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการขอใบอนุญาต
     - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ต้องทำอย่างไร สามารถขอใบอนุญาตได้หรือไม่
     - ก่อสร้างก่อนแล้วยื่นขอใบอนุญาตได้หรือไม่
     - ผลกระทบของการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
    2.2 ระหว่างการก่อสร้าง
     - ปัญหาการก่อสร้างผิดแบบหรือไม่ตรงตามแบบผังอาคาร และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง
     - การควบคุมระยะเวลาในการทำงานก่อสร้าง
     - มาตรการในการป้องกันสิ่งของตกหล่น ฝุ่นละอองและมลพิษทางเสียง
    2.3 หลังการก่อสร้าง
     - ข้อบังคับในการตรวจการใช้อาคาร และตรวจสอบสภาพอาคารแต่ละประเภท
     - หลักเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบเข้าตรวจ และสิ่งที่พึงระวัง
     - มาตรการการดูแลบำรุงรักษาอาคาร/สิ่งก่อสร้าง
     - การดำเนินการกรณีต้องการดัดแปลงการใช้อาคาร หรือ การรื้อถอนอาคาร

3 กรณีศึกษา : ความรับผิดหากเจ้าของโครงการ ผู้ขออนุญาต ผู้ควบคุมงาน ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อ.วิวัฒน์ จิตนวล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba