แนวทางการรับมือกับข้อเรียกร้องของลูกจ้าง ประเด็นที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

รหัสหลักสูตร : 21/3106

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-แนวทางการรับมือกับข้อเรียกร้องของลูกจ้าง ประเด็นที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

บรรยายโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หัวข้อสัมมนา

1. อะไรบ้างเป็นสาเหตุของการยื่นข้อเรียกร้องของลูกจ้างที่นายจ้างต้องระวัง

2. รูปแบบการรวมตัวกันของลูกจ้างเพื่อยื่นข้อเรียกร้องแก่นายจ้าง

 • รวมตัวกันเองของลูกจ้าง ใครสามารถร่วมลงชื่อได้บ้าง
  ต้องมีจำนวนกี่รายชื่อ
 • รวมตัวกันในนามสหภาพแรงงาน
  ต้องมีสมาชิกกี่คนจึงจะยื่นข้อเรียกร้องได้

3. ข้อสังเกตก่อนมีการรวมตัวของลูกจ้างเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง

 • ผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้มีการรวมตัวยื่นข้อเรียกร้อง
 • การป้องกันความเสียงจากการรวมตัวของลูกจ้า'
 • ความเสียหายและผลกระทบจากการรวมตัวเพื่อยื่นข้อเรียก
  ร้องของลูกจ้างเช่น การทำลายทรัพย์สินของนายจ้างการหยุดกระบวนการผลิต การไม่มาทำงาน ฯ
 • บทลงโทษพนังงานที่ก่อความวุ่นวายในการเรียกร้อง

4. ประเด็นที่นายจ้างมักโดนเรียกร้องจากลูกจ้างและแนวทางการป้องกัน

 • การจ่ายค่าจ้าง
 • การปรับค่าจ้าง โบนัสประจำปี
 • การขอเพิ่มสวัสดิการ เช่น ค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน ค่ารถ ค่าอาหาร เป็นต้น
 • การโยกย้ายงาน
 • การขอเปลี่ยนตัวผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
 • ข้อเรียกร้องอื่น ๆ ในการทำงาน

5. แนวทางการเตรียมตัวเพื่อเจรจาของฝ่ายนายจ้าง

 • เมื่อนายจ้างได้รับข้อเรียกร้องจากลูกจ้างแล้วต้องทำอย่างไร
 • ผู้แทนเจรจาฝ่ายนายจ้าง ควรเป็นใคร
 • หลักการในการเจรจาเพื่อยุติข้อเรียกร้อง
 • การแต่งตั้งที่ปรึกษาในการเจรจา ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
 • กรณีใดบ้างนายจ้างมีสิทธิปฏิเสธหรือไม่เจรจาข้อเรียกร้อง
 • ข้อควรระวัง...ความผิดของนายจ้างและลูกจ้างระหว่างยื่น
 • ข้อเรียกร้องมีอะไรบ้า

6. ขั้นตอนการเจรจาต่อรองตามกฎหมายเมื่อเกิดการเรียกร้องจากลูกจ้าง

 • การนัดเจรจาครั้งแรกต้องดำเนินการภายในกี่วันหลังเกิดการเรียกร้อง
 • การแจ้งชื่อผู้แทนเข้าร่วมการเจรจา ใครควรเป็นผู้เข้าร่วมและต้องมีจำนวนกี่คน
 • หากตกลงกันไม่ได้ นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร
 • กรณีใดที่นายจ้างใช้สิทธิปิดงานและลูกจ้างใช้สิทธินัดหยุดงานได้

7. นายจ้างสามารถป้องกันความเสียหายระหว่างลูกจ้างนัดหยุดงานได้อย่างไรบ้าง ?

 • ถ้าลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องแล้วรวมตัวหยุดงานทันทีสามารถทำได้หรือไม่
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นนายจ้างสามารถป้องกันได้อย่างไร
 • เทคนิคการเจรจาขอความร่วมมือจากลูกจ้าง

8. กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องของลูกจ้างที่ผู้บริหารต้องรู้

9. แนวทางการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของนายจ้างและลูกจ้าง

10. ถาม-ตอบปัญหา

 

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 (เดิน 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba