เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยการปลุกความเป็น HERO ในตัวคุณ (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/7237

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยการปลุกความเป็น HERO ในตัวคุณ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

   สภาวะทางจิตวิทยาส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมและการทำงานของบุคคล หากสามารถคงไว้ซึ่งสภาวะเชิงบวกจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ  HERO เป็นการรวมคุณลักษณะทางจิตใจเชิงบวก ประกอบด้วย ความหวัง การรับรู้ความสามารถของตนเอง การฟื้นคืนกลับ และการมองโลกในแง่ดี ที่สะท้อนถึงความสามารถของบุคคลในการบริหารจัดการตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมาย แม้ต้องพบกับปัญหา อุปสรรคก็สามารถผ่านพ้น หรือปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อเดินหน้าต่อ และเห็นภาพความสำเร็จพร้อมมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อบรรลุผลได้ตามที่ตั้งใจ

ดังนั้นบุคคลที่มีความเป็น HERO ในตนเอง จึงเป็นผู้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถทำงานตามที่องค์กรมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถส่งต่อความเป็น HERO ให้กับผู้อื่น เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับองค์กรอีกด้วย  

 • เจาะลึก HERO คุณลักษณะทางบวก เพื่อพัฒนาการทำงานอย่างก้าวกระโดด
 • กิจกรรมสุดพิเศษเพื่อค้นหาความเป็น HERO ในตัวคุณ
 • พร้อมการต่อยอดให้กับทีมงานและส่งมอบความเป็น HERO ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน


หัวข้อสัมมนา

 1. HERO เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจและการทำงานอย่างไร
 2. องค์ประกอบสำคัญของ HERO
  - H - Hope: ความหวัง
  - E - Self-efficacy: การรับรู้ความสามารถของตนเอง
  - R - Resilience: การฟื้นคืนกลับ
  - O - Optimism: การมองโลกในแง่ดี
 1. Activities: Self‐Report Questionnaires การประเมินความเป็น HERO ในตัวคุณ
 2. ผลสำเร็จขององค์กรที่ผลักดันความเป็น HERO ในตัวพนักงาน
 3. กระบวนการพัฒนา HERO เพื่อยกระดับคุณภาพจิตใจให้พร้อมสำหรับการทำงาน
 4. Workshop: SMART การตั้งเป้าหมายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. Positive Reinforcement การเสริมแรงทางบวกเพื่อให้รางวัลและคงสภาพจิตใจทางบวก
 6. Work-life balanced การสร้างสมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน
 7. แนวทางการพัฒนา HERO ในองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 8. Case Studies: สูตรสำเร็จการทำงานและการสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มความเป็น HERO ให้กับพนักงาน


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba