รวมประเด็นปัญหางาน HR พร้อมแนวทางการแก้ไขและการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ (HR Consulting Clinic) (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5067

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรรวมประเด็นปัญหางาน HR พร้อมแนวทางการแก้ไข
และการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ (HR Consulting Clinic)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• เจาะประเด็นปัญหาการทำงาน HR ที่พบบ่อย พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
• Workshop แก้ไขปัญหา HR เพื่อการนำไปปรับใช้ในองค์กร
• HR Consulting Clinic โดยวิทยากรที่ปรึกษาด้าน HR มืออาชีพ

วิทยากรโดย อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

หัวข้อสัมมนา

1. เจาะประเด็นปัญหางาน HR ที่มักพบ พร้อมขอบเขตหน้าที่ในแนวทางการแก้ไขปัญหา
    1.1 ปัญหาด้านระเบียบ กฎหมาย และนโยบายองค์กร
     - เมื่อบทบาทหน้าที่ของพนักงานไม่ชัดเจน ทำงานเกินกว่าตำแหน่ง
       ควรมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร
     - จัดการกับปัญหาพนักงานมาสายจนชินเป็นนิสัยอย่างไร ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
     - ควรนำมาตรการใดมาจัดการกับพนักงานใช้เวลางาน ทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน
     - พนักงานปรับตัวไม่ทัน เนื่องจากองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงและออกกฎระเบียบใหม่บ่อย
       ควรมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร
    1.2 ปัญหาด้านการสรรหาบุคลากร
     - กรณีที่องค์กรใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จะใช้เครื่องมือใดมาทดแทน
       หรือใช้เกณฑ์ใดในการตัดสิน เพื่อให้ได้พนักงานตรงตามต้องการ
     - รับพนักงานมาแล้ว ไม่กี่วันลาออก จะปรับปรุงการสรรหาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
     - พนักงานผ่านสัมภาษณ์ แต่ทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีวิธีจัดการอย่างไร
     - ไม่สามารถดึงดูดความสนใจให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการมาสมัครงาน ควรทำอย่างไร
     - เมื่อตำแหน่งระดับหัวหน้าว่าง ตัดสินใจอย่างไร ระหว่างการรับคนนอก กับการผลักดันคนใน
    1.3 ปัญหาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     - ข้อคำถามไม่ตรงงานที่ทำ ในฝ่ายเดียวกันสามารถปรับแบบประเมินให้มีคำถามต่างกันได้หรือไม่
     - ระยะเวลาในการประเมินผลกระชั้นชิดจนเกินไป มีหลักเกณฑ์อย่างไร
     - พนักงานต้องการทราบผลการประเมิน เพราะเคยได้ทราบจากที่เก่า แต่นโยบายบริษัทใหม่มิให้เปิดเผย จำเป็นต้องแจ้งหรือไม่
     - พนักงานรู้สึกว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีวิธีการรับมืออย่างไร
     - วิธีการสื่อสารกับพนักงาน เพื่อแจ้งผลการประเมินที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา
     - หากองค์กรมี KPI ไม่ชัดเจน จะต้องทำอย่างไร
    1.4 ปัญหาด้านค่าตอบแทน
    - โครงสร้างเงินเดือนไม่เหมาะสม ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้
       ปรับโครงสร้างได้หรือไม่
    - หากบริษัทไม่มีโครงสร้างเงินเดือนที่ชัดเจน จะดึงดูดพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้อย่างไร
    - พนักงานใหม่ได้รับเงินเดือนมากกว่าพนักงานเก่าในตำแหน่งเดียวกัน เหมาะสมหรือไม่
       แก้ไขอย่างไร
    - การให้เงินพิเศษ (Incentive) เช่น ค่าตำแหน่ง ค่าภาษา ที่ไม่สมเหตุสมผล
       มีหลักเกณฑ์อย่างไร
    - เมื่อสวัสดิการองค์กรไม่ตอบโจทย์พนักงาน กำหนดอย่างไรให้เหมาะสม
    1.5 ปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากร
     - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการอบรมที่เพียงพอ หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แก้ไขอย่างไร
     - หัวหน้างานไม่ให้ความร่วมมือในการส่งพนักงานเข้าอบรม มีเทคนิคการจูงใจอย่างไร
     - เมื่อพนักงานถูกส่งไปอบรม แต่มีทัศนคติว่าอบรมแล้วไม่เป็นประโยชน์ ต้องทำอย่างไร
     - พนักงานมีความต้องการในการฝึกอบรม แต่ไม่ตรงเรื่องกับ JD ที่มีอยู่ ควรอนุมัติหรือไม่
     - เมื่อพนักงานอบรมแล้วทำอย่างไรให้นำไปใช้กับการทำงานได้จริง
     - ขาดแคลนผู้สืบทอดตำแหน่งงานขึ้นมาทดแทนไม่ทัน ควรวางแผนพัฒนาคนอย่างไร
     - พนักงานดาวเด่น (Talent) มีวิธีพัฒนาที่แตกต่างจากคนอื่นหรือไม่ และทำอย่างไรให้อยู่กับองค์กรได้นาน
     - ควรกระตุ้นอย่างไร เมื่อพนักงานหมดไฟ ไม่พัฒนาตัวเองและขาดประสิทธิภาพในการทำงาน
    1.6 ปัญหาด้านการดูแลบุคลากร
     - เมื่อเกิดความขัดแย้ง การแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในองค์กร HR มีหน้าที่ในการดำเนินการ
       หรือไม่ อย่างไร
   
 - ทำอย่างไรเมื่อทราบว่า พนักงานไม่รู้สึกผูกพันกับองค์กร
     -
รับมืออย่างไรกับความหลากหลายของพนักงานในองค์กร ความแตกต่างระหว่าง GEN
2. Workshop แลกเปลี่ยนและไขข้อข้องใจปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงของผู้เข้าอบรม

 
 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อ.ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba