Essential Skills ทักษะจำเป็นสำหรับคนทำงานในยุคของการเปลี่ยนแปลง

รหัสหลักสูตร : 21/7218

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Essential Skills ทักษะจำเป็นสำหรับคนทำงาน
ในยุคของการเปลี่ยนแปลง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

1. ความจำเป็นของ Essential Skills ต่อการทำงานในปัจจุบัน

 • ทำไมคนทำงานจึงควรพัฒนา Essential Skills ให้มีความแข็งแกร่งขึ้น
 • ความสัมพันธ์ของ Essential Skills กับความสำเร็จของงาน

2. Skillset ทักษะที่องค์กรชั้นนำต้องการและคาดหวังให้คนทำงานพึงมี

3. การสำรวจตนเองเกี่ยวกับ Essential Skills เพื่อการวางแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เรียนรู้ Essential Skills 7 ทักษะจำเป็นสำหรับคนทำงานในยุคของการเปลี่ยนแปลง

 • หมวดทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills)
  - ทักษะการสื่อสารด้วยวาจา (Oral Communication) :
  ศิลปะการพูดให้ได้ใจความและใจคน สานสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร
  - ทักษะการสร้างพลังให้แก่ผู้อื่น (Empowering Others) :
  การใช้อิทธิพลเชิงบวกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ทีมงาน

 • หมวดทักษะด้านความเฉียบคมทางธุรกิจ (Business Acumen Skills)
  - ทักษะแนวคิดของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) :
  เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ การทำกำไร และการลดความเสี่ยงให้กับองค์กร

 • หมวดทักษะด้านความคิด (Thinking Skills)
  - ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) :
  รับมือกับความรวดเร็วและความหลากหลายของข้อมูลอย่างชาญฉลาด
  - ทักษะการคิดริเริ่มและการสร้างนวัตกรรม (Initiative & Innovation) :
  ตอบรับโจทย์ที่ทุกองค์กรต้องการในการรังสรรค์สิ่งใหม่ที่สร้างมูลค่า

 • หมวดทักษะด้านการปรับตัว (Adaptability Skills)
  - ทักษะการบริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลง (Managing Change) :
  ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในอนาคต
  - ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) :
  ก้าวทันต่อโลกแห่งข้อมูล การใช้และปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในยุคดิจิทัล

5. ถาม-ตอบปัญหา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba