Trend ค่าจ้าง 2021 หลักเกณฑ์การจ่ายและการคำนวณ ค่าจ้างค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน

รหัสหลักสูตร : 21/3418

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Trend ค่าจ้าง 2021 หลักเกณฑ์การจ่ายและการคำนวณ ค่าจ้างค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

●ประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับ “ค่าจ้าง” ที่นายจ้าง มักเข้าใจผิด และนำไปสู่การฟ้องร้องคดีแรงงาน สร้างความเสียหายมหาศาล

การแยกประเภทของ “ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และรายได้” มีหลักเกณฑ์อย่างไร ? ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ข้อผิดพลาดจากการคำนวณค่าจ้าง ค่าตอบแทนในระหว่างการทำงาน และกรณีสิ้นสุดการจ้าง ของพนักงาน
●Work Shop : การคำนวณค่าจ้าง ค่าตอบแทน ที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. มุมมองในการบริหารจัดการค่าจ้าง ค่าตอบแทน รายได้ และสวัสดิการ หลังจากเกิดวิกฤตโควิด -19 สำหรับนายจ้างและ HR

2. หลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับ “ค่าจ้างและค่าตอบแทน” ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อะไร? เป็น “ค่าจ้าง” อะไร? ไม่เป็น “ค่าจ้าง” 

3. ประเภทของ “ค่าจ้าง” ตามกฎหมาย ที่นายจ้างและ Hr ต้องรู้

 • ค่าจ้างฐานเวลา (Time Rate)
 • ค่าจ้างฐานผลงาน (Piece Rate)

4. ข้อควรระวังเกี่ยวกับ ประเภทของเงิน ประเภทใด เป็น “ค่าจ้าง รายได้ สวัสดิการ” เพื่อคิดคำนวณ และป้องกันการฟ้องร้องจากลูกจ้าง

 • ค่าครองชีพ
 • ค่าบริการ (ทิป)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง เงินประจำตำแหน่ง
 • ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าเที่ยว
 • ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

5. ประเภทของเงินที่ต้องจ่ายระหว่างการทำงานของลูกจ้าง มีประเภทใดบ้าง? และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร?

 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณา อะไรคือ ค่าจ้าง
 • เงินประกันการทำงานและการเรียกเก็บการประกัน
 • รายได้ที่ไม่เป็นค่าจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการ ค่าเดินทางฯลฯ
 • ค่าล่วงเวลาการทำงาน
 • ค่าทำงานในวันหยุด
 • ค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุด

6. ประเภทของเงินที่ต้องจ่ายกรณีสิ้นสุดการจ้างลูกจ้าง มีประเภทใดบ้าง? และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร?

 • สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า การคำนวณ สำหรับ ลูกจ้างรายเดือน ไม่ใช่ลูกจ้างรายเดือนรายวัน รายผลงาน รายชั่วโมง
 • ค่าชดเชย การคำนวณค่าชดเชย กรณีมีการปรับลดค่าจ้าง จะต้องคำนวณอย่างไร?
 • ค่าชดเชยพิเศษ การย้ายสถานประกอบการตามกฎหมายใหม่ การนำเครื่องจักเทคโนโลยีมาทดแทน
 • เลิกจ้างไม่เป็นธรรม (Unfair Dismissal) กับการคำนวณค่าเสียหายของศาลแรงงาน

7. ประเด็นปัญหา เกี่ยวกับค่าจ้าง ที่สำคัญและส่งผลกระทบในการบริหารจัดการ

 • การจ้างลูกจ้างจ่ายตามชั่วโมงที่ทำ ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
 • สั่งหยุดกิจการชั่วคราว แต่ยังให้มาทำงาน จะต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร?
 • ลูกจ้างโดนลดค่าจ้างช่วงวิกฤต แล้วถูกเลิกจ้าง จะต้องใช้ค่าจ้างใด? เป็นฐานในการจ่ายค่าชดเชย
 • การโยกย้าย โอนย้าย ควบรวมกิจการ มีหลักเกณฑ์อย่างไร? เป็นต้น

8. ฝึกปฏิบัติ Work shop : การคำนวณค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการบริหารจัดการประเภทต่างๆ

 • ค่าจ้าง (Wages)
 • ค่าล่วงเวลา (Overtime pay) , ค่าทำงานในวันหยุด (Holiday Work Pay), ค่าล่วงเวลาในวันหยุด (Overtime on Holiday pay)
 • ค่าจ้างพิเศษในช่วงวิกฤตโควิด – 19
 • เงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราว
 • สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (Payment in Lieu of Notice)
 • ค่าชดเชย

9. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

สถานที่

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ :
02 541 1234
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba