บัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/2245

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. มาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายด้านสัญญาที่ทำกับลูกค้า

1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)

1.2 สินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้กับลูกค้าหรือภาระที่ต้องปฏิบัติ

1.3 หลักการรับรู้รายได้ Five-Step Model ที่ใช้เป็นหลักการสำคัญในการกำหนดเรื่องการรับรู้

รายได้สำหรับรายการทุกรูปแบบในทุกประเภทธุรกิจ

- การระบุสัญญาที่ต้องทำกับลูกค้า

- การระบุภาระที่กิจการต้องปฏิบัติตามสัญญา

- การกำหนดราคาของรายการ

- การปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างอิงกับราคาขายแบบเอกเทศ

1.4 การรับรู้รายได้และการเปิดเผยข้อมูลเมื่อ

กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ

2. มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายด้านประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

2.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้นประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

2.2 การรับรู้และการประมาณการหนี้สิน

- ประมาณการหนี้สินจากการขายบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญ

- ประมาณการหนี้สินจากการขายสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพ

- ประมาณการหนี้สินจากการส่งเสริมการขาย

2.3 การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน

2.4 การบัญชีสำหรับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย

3. สาระสำคัญของการส่งเสริมการขายและรูปแบบ

4. กรณีศึกษาการกลยุทธ์ทางการตลาดปัญหาและวิธีการทางบัญชีและภาษีอากร

- กิจการส่งเครื่องออกกำลังกายไปให้ลูกค้าทดลองใช้หากลูกค้าไม่พอใจยินดีคืนเงินให้ภายใน 30 วันจะบันทึกบัญชีอย่างไร

- กิจการโรงแรมนำห้องพักของโรงแรมให้ลูกค้าพักฟรีโดยไม่เรียกเก็บเงิน

- กิจการจำหน่ายกาแฟ นำเครื่องชงกาแฟไปให้ลูกค้ายืมใช้โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าจะต้องซื้อกาแฟในแต่ละเดือนตามจำนวนที่กำหนด

- การขายสินค้าโดยการกำหนดเงื่อนไขให้ลูกค้าซื้อ 1 แถม 1 ทำได้หรือไม่

- การจ่ายค่าสิทธิประโยชน์ในการจำหน่ายสินค้าและค่าธรรมเนียมแรกเข้า จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง

5. กรณีศึกษาการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าปัญหาและวิธีการทางบัญชีและภาษีอากร

- การลดราคาขายลงต้องใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชี

- การให้ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆเนื่องจากการส่งเสริมการขาย

- การให้คูปองส่วนลดแก่ลูกค้า

- การให้ส่วนแก่ลูกค้าเพื่อเร่งการชำระเงินให้เร็วขึ้นจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

- บริษัทขายรถยนต์นั่งนำรถยนต์นั่งไปเป็น Demoให้ลูกค้าทดลองขับ

6. กรณีศึกษาการแถมสินค้าและบริการปัญหาและวิธีการทางบัญชีและภาษีอากร

- การให้ของแถมเนื่องจากการส่งเสริมการขาย

- การของแจกหรือของตัวอย่าง

- การนำสินค้าไปส่งเสริมการขาย และแนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานและระบบเอกสารสนับสนุน

การส่งเสริมการขายเช่น ลด แลก แจก แถมของตัวอย่าง นำสินค้าไปทดลอง

- การนำสินค้าไปแจกตามห้างสรรพาสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า

- การแจกสินค้าตัวอย่างให้กับลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย

- การแจกคูปองให้ลูกค้ามาใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปจะต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับของแถมกับของแจก

- การให้ของแถมเป็นสินค้าชนิดและประเภทเดียวกันได้หรือไม่

- ซื้อรถยนต์แถมตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวฮ่องกง

- การแจกแก้วนํ้า พวงกุญแจ ปฏิทิน สมุดบันทึก หมวกเสื้อยืด ฯลฯ

7. กรณีศึกษาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ปัญหาและวิธีการทางบัญชีและภาษีอากร

- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินรางวัลจากการประกวดแข่งขัน ชิงโชค

- การส่งสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อนซื้อ

- การซื้อสินค้าไปแจกให้กับลูกค้าตามนโยบายการส่งเสริมการขาย

- กรณีแจกของขวัญให้พนักงานให้กับลูกค้า

- การจ่ายค่าโฆษณาทั้ง Online และ Offline

- การจ่ายค่านายหน้าให้กับพนักงาน และบุคคลภายนอก

- การบริจาคสินค้าให้กับทางราชการ

- การส่งเสริมการขายที่จัดให้มีการแจกรางวัลจากการประกวด แข่งขัน ชิงโชคหรือการจับฉลาก

- การจ้างเน็ตไอดอลมารีวิวสินค้า

- ลูกค้ามาเยี่ยมชมโรงงานนำสินค้าของกิจการแจกลูกค้า

- ให้ตั๋วเครื่องบินหรือแพคเก็ตทัวร์แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบตามเป้าที่กำหนด

8. กรณีศึกษาค่ารับรองปัญหาและวิธีการทางบัญชีและภาษีอากร

- การจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กับผู้แทนจำหน่าย เช่น เงินชดเชยหรือเงินช่วยเหลือ

ค่าก่อสร้าง ค่าตกแต่ง ค่าขนส่ง ค่าโทรศัพท์

- ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ

เสริมสร้างความรู้ในผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าสัมมนา ค่าเดินทาง ค่าเดินทาง ค่าที่พักให้แก่ผู้แทนจำหน่าย

9. กรณีศึกษา การส่งเสริมการขายตามประเพณี ปัญหาและ

วิธีการทางบัญชีและภาษีอากร

- การให้ของขวัญปีใหม่ลูกค้า

- ซื้อเหล้า ไวน์ เบียร์ แจกลูกค้าช่วงปีใหม่ ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่

- ของขวัญไปจับฉลากให้แก่พนักงานจาก Supplier

- การให้กระเช้าของขวัญปีใหม่

- การให้เงิน ให้ของขวัญจัดเลี้ยงปีใหม่แก่ลูกค้า

10. กรณีศึกษา การประมาณการหนี้สินจากการส่งเสริมการขาย ปัญหาและวิธีการทางบัญชีและภาษีอากร

- การประมาณการหนี้สินรับประกันสินค้า

- หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับประกันสินค้ากิจการได้มีการรับประกันสินค้าโดยเปลี่ยนอะไหล่ให้ลูกค้า

11. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายสินค้าผ่านตัวแทน

12. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba