รูปแบบและวิธีการตรวจสอบของสรรพากรจากการเสียภาษีของบริษัทในเครือ บริษัทแม่ ลูก กิจการในกลุ่มเดียวกัน (หลักสูตรใหม่ ปี2562)

Course Code : 21/17038

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,564 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


รูปแบบและวิธีการตรวจสอบของสรรพากรจากการเสียภาษี
ของบริษัทในเครือบริษัทแม่ ลูก กิจการในกลุ่มเดียวกัน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

หมายเหตุ
เข้า 2 ลด 500, เข้า 3 ลด 1000

• เจาะประเด็นการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับกิจการในกลุ่มเดียวกัน/ บริษัทในเครือ
• การตรวจสอบเอกสารแสดงแผนการตลาดทางธุรกิจ (Promotion) ของบริษัทฯ และเหตุผลในการใช้แผนการตลาด
• ประเด็นที่ต้องระวังในการทำเอกสารการเปรียบเทียบราคาของบริษัท

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. การตรวจสอบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของกิจการในกลุ่มเดียวกัน รวมทั้งลักษณะการประกอบธุรกิจ

2. ประเด็นที่ต้องระวังในการจัดทำงบประมาณ แผนงานทางธุรกิจ อัตรากำลังการผลิตและประมาณ
การทางการเงิน

3. การตรวจสอบเอกสารแสดงแผนการตลาดทางธุรกิจ (Promotion) ของบริษัทฯ และเหตุผลในการใช้
แผนการตลาด

4. เจาะประเด็นการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับกิจการในกลุ่มเดียวกัน/บริษัทในเครือ

• ยอดขายและต้นทุน
• ผลการประกอบการของบริษัทฯ
• โครงสร้างภายในบริษัท (organization chart)
• ลักษณะของธุรกรรม
• ทรัพย์สิน (ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน)

5. การตรวจสอบเอกสารแสดงเหตุผลในการทำธุรกรรมของบริษัทในเครือ

6. การตรวจสอบนโยบายในการกำหนดราคาและข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งส่วนแบ่งกำไรโดยขอให้
พิจารณาจาก

• หน้าที่งาน
• ทรัพย์สิน
• ความเสี่ยงของแต่ละกิจการที่เกี่ยวข้อง

7. เทคนิคและเหตุผลในการเลือกวิธีการกำหนดราคา ที่ต้องชี้แจงกับสรรพากร

8. การเลือกวิธีการกำหนดราคา และเอกสารแสดงรายละเอียดวิธีแต่ละวิธีที่เลือกโดยต้องเป็นเอกสารที่
จัดทำขึ้นในขณะที่ตัดสินใจเลือกวิธีการกำหนดราคา

9. ประเด็นที่ต้องระวังในการทำเอกสารการเปรียบเทียบราคาของบริษัท

• ราคาของบริษัท กับราคาตลาด (เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ)
• หน้าที่ ทรัพย์สินและความเสี่ยงของบริษัท (Benchmarking Report) ที่ต้องพิจารณา

10. เจาะประเด็นการตรวจสอบ สัญญาค่าสิทธิ (Royalty Agreement) ที่จ่ายชำระให้แก่บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน

11. ข้อควรระวังหนังสือมอบอำนาจ กรณีกรรมการบริษัทฯ มิได้มาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่สรรพากรด้วยตนเอง

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 6 0 0 0 6

Instructor

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

Location

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Phone :
02-641-1500
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba