สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA และกฎแหล่งกำเนิดสินค้า (FTA and Rules of Origin Strategies) 2018

รหัสหลักสูตร : 21/8427

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA และกฎแหล่งกำเนิดสินค้า
(FTA and Rules of Origin Strategies) 2018


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. การเปรียบเทียบ 10 เขต การค้าเสรีของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

2. Update การเปลี่ยนแปลงล่าสุดสำหรับ "ความตกลงการค้าเสรี ASEAN - China FTA หรือ ACFTA"

3. สิทธิประโยชน์และผลกระทบ FTA

4. กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้การตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ( ATIGA Rules of Origin )

5. Update 2018 กรอบสินค้าและกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ข้อตกลงอื่นๆ

6. การระบุวิธีดำเนินการเพื่อให้ศุลกากรสามมารถตรวจสินค้าได้โดยสะดวกมากขึ้นในกรณีมีความแตกต่าฝกันเพียงเล็กน้อย

7. UPdate ระบบการรับรองถิ่นกำเนินสินค้าด้วยตนเอง ( Self-Certification System : SC ) ของผู้ส่งออกที่มีสิทธิ
รับรองตนเอง

8. กลยุทธ์การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรประเภทอื่นๆ
ได้แก่ Free Zon , BOI และ Bonded Warehouse

9. การขอสงวนสิทธิ์การขอคืนอากร กรณีไม่สามมารถนำ Form เพื่อใช้สิทธิ FTA มาแสดงต่อศุลกากรได้ทันขณะที่นำเข้า

10. การบริหารความเสี่ยงกรณีการวางประกัน เช่น กรณีพิกัดต่างทำให้อากรแตกต่างกันภายใต้ FTA ประเภทต่างๆ

11. การใช้พิกัดอัตราศุลกากรระบบ AHTN 2017 ใน Form ประเภทต่างๆ

12. ประเด็นพิธีการศุลกากรอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการมักจะกระทำผิดเกี่ยวกับกฎแหล่งกำเนิดสินค้า พร้อมแนวทางแก้ไข

13. การวางแผนการใช้บริการวินิจฉัยถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า ( Advanced Rules of Origin Ruling ) และประเด็น
ความเสี่ยงที่พึงระวัง

14. แนวทางการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ( Customs Post Audit )


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba