การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax Planning เพื่อประโยชน์ของกิจการ

รหัสหลักสูตร : 21/8027

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax Planning
เพื่อประโยชน์ของกิจการ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• สิ่งที่ต้องทราบ ก่อนวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อไม่ให้พลาดแบบผู้รู้จริง
• ระบบบัญชีที่ต้องพร้อมเพื่อรองรับการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• เอกสารหลักฐานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านรับและด้านจ่ายเงินเพื่อการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างได้ผล


วิทยากรโดย อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

หัวข้อสัมมนา

1. สิ่งที่ต้องทราบ ก่อนวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อไม่ให้พลาดแบบผู้รู้จริง

2. ระบบบัญชีที่ต้องพร้อมเพื่อรองรับการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม มองแบบครบวงจรไม่กระทบกับภาษีอื่นที่กิจการต้องเสีย พร้อม Chart ที่จะทำให้
ภาพอย่างชัดเจน

4. เอกสารหลักฐานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านรับและด้านจ่ายเงินเพื่อการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างได้ผล

5. Tax Point กับจุดที่ต้องวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. ปัญหาภาษีซื้อ ที่ส่งผลต่อการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มวางแผนอย่างไรที่จะไม่ทำให้เสียหาย

7. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกิจการที่มีทั้งเสียและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และการเฉลี่ยภาษีซื้อแบบมืออาชีพ

8. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายได้ของกิจการ

9. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มจาก เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้า เงินจอง

10. การวางแผนการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.36

11. กลยุทธ์การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เงิน...ที่ไม่ควรกลัวที่จะกล้าขอคืน

12. การบริหารจัดการ Stock ที่ไม่ทำให้ต้นทุนจม และ VAT ไม่จม

13. ตัวอย่างการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช่งานได้จริง


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba