ประเด็นทางด้านกฎหมายสำหรับติดตามหนี้ การยึด อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ การบังคับคดี

รหัสหลักสูตร : 21/3511

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ประเด็นทางด้านกฎหมายสำหรับติดตามหนี้
การยึด อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ การบังคับคดี
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้หลังการฟ้องคดี

2. ประเภทของเจ้าหนี้ลูกหนี้มีกี่ประเภท อะไรบ้าง? และจะต้องดำเนินการอย่างไร?

3. หลักการพิจารณาการฟ้องคดีแพ่งมีอะไรบ้าง

4. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีแพ่งมีกี่วิธีอะไรบ้าง?

  - การบังคับคดีให้ชำระเงิน เช่น การยึดทรัพย์สิน อายัดทรัพย์และการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
  - การบังคับให้ขับไล่ออกไป หรือต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

5. ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งหมดหรือบางส่วน

  - ความหมายของการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้
  - ใคร? เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการเป็นผู้นำในการยึดทรัพย์
  - ทรัพย์สินประเภทใด? ที่สามารถยึดได้และยึดไม่ได้เช่น ทรัพย์สินของภริยา ฯลฯ
  - การจัดการทรัพย์สินที่ยึดได้โดยการขายทอดตลาด หรือเอารายได้จากทรัพย์สินนั้นทำ อย่างไรบ้าง
  - วิธีการยึดทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อให้มาเป็นของเจ้าหนี้ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  - ความรับผิดในความเสียหายจากการยึดหรืออายัดทรัพย์โดยมิชอบ

6. การบังคับคดีให้ขับไล่ หรือออกไป หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

7. กรณีขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด ผู้มีสิทธิร้องขอคือใครบ้าง?

8. ใครเป็นผู้ที่เฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้ได้บ้าง และสิทธิของผู้เฉลี่ยทรัพย์ไม่ทันกำหนด

9. การอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้

  - ความหมายการอายัดทรัพย์สินของลูกหนี
  - ทรัพย์สินใดบ้างที่สามารถดำเนินการอายัดทรัพย์ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
  - สิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
  - ข้อจำกัดในการยึดทรัพย์
  - วิธีการยึดทรัพย์และผลของการยึดทรัพย์สิน
  - คัดค้านการขายทอดตลาดราคาต่ำเกินสมควร และใครเป็นผู้มีสิทธิให้เพิกถอนได้

10. กระบวนการพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นนิติบุคคล

  - การรับชำระหนี้มีเวลายื่นคำขอและการกำหนดเวลายื่นคำขอ

11. การขอรับชำระหนี้ของบุคคลที่อาจใช้สิทธิไล่เบี้ย เช่น ลูกหนี้ร่วม ผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันร่วม

12. ถาม-ตอบปัญหา


กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ซ.สุขุมวิท 23

อาคารจัสมินซิตี้ (รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก/รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,500 + VAT 245 = 3,745 บาท

บุคคลทั่วไป

4,200 + VAT 294 = 4,494 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
2 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 204 5888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba