25 กลยุทธ์การบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

รหัสหลักสูตร : 21/2380

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.จับประเด็นข่าวการขอคืนภาษีซื้อ ประเด็นที่ถูกตรวจสอบและขอคืนอย่างไร  ไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ
2. กระบวนการการดำเนินธุรกิจสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
3. การวางระบบบัญชี เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
4. ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า พร้อมประเด็นบัญชีการเงิน และบัญชีภาษีอากร
5. ความแตกต่างของการรับรู้รายการทางบัญชีการเงิน กับบัญชีภาษีอากร สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
6. บทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
7. การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับ การซื้อสินค้า วัตถุดิบ สินทรัพย์ โดยวิธีการนำเข้า
8. การวิเคราะห์เอกสารใบขนสินค้า เพื่อการลงบัญชี อย่างไรจึงจะถูกต้อง ข้อควรระมัดระวัง และรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับนำเข้า
9.ลูกหนี้ในต่างประเทศทางบัญชีจะดำเนินการอย่างไร และจะตัดหนี้สูญได้หรือไม่ ต้องดำเนินการเหมือนลูกหนี้ในไทยหรือไม่อย่างไร
- ค้างชำระ    - ชำระบางส่วน    - ไม่ยอมชำระหนี้
10.ส่งออกอย่างไรไม่ต้องเสียภาษี
11.การบันทึกบัญชีสินค้าเสียหายระหว่างทาง ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
12.ลูกค้าขอเคลมสินค้า เรียกเก็บค่าสินค้าที่ไม่เป็นไปตามสเป็กที่กำหนด บัญชีต้องดำเนินการอย่างไร พร้อมประเด็นปัญหาทางภาษี
13.การส่งสินค้าไปให้สาขา ตัวการ ตัวแทนในต่างประเทศ จะบันทึกบัญชี ทำสต็อคและเสียภาษีอย่างไร
14.สินค้าตัวอย่าง , สินค้าส่งออกเพื่อซ่อม,เช็คสภาพ ,โชว์ กับปัญหาการบันทึกบัญชีและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร
15. รายการใดบ้างสำหรับการนำเข้าที่ควรนำมาบันทึกไว้เป็นต้นทุนในการซื้อสินค้า และวัตถุดิบ
16. การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าให้ต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนใช้ในการคำนวณและบันทึกบัญชี
17. การจ่ายโอนเงินเพื่อชำระ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่านายหน้า ค่าบริการ ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
และยื่นแบบฟอร์มภาษีใดบ้าง และต้องลงบัญชีอย่างไร
18. ฝึกปฏิบัติจากโจทย์ และเอกสารสำหรับธุรกิจนำเข้า ตั้งแต่ซื้อรับเข้าสต็อค และจ่ายชำระให้ต่างประเทศ
19. การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับ การขายสินค้า บริการ โดยวิธีการส่งออก(การตั้งหนี้ลูกหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้อง)
20. ประเด็น สิทธิทางภาษีของธุรกิจส่งออก
21. การบันทึกบัญชี การรับเงินจากต่างประเทศ (การรับชำระจากลูกหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้อง)
22. ความแตกต่างระหว่างการขายในประเทศ และการส่งออก ทางบัญชีการเงิน และบัญชีภาษีอากร
23. การปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี  ที่ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี
24. ฝึกการบันทึกบัญชี จากโจทย์ และเอกสารสำหรับธุรกิจส่งออก ตั้งแต่ออกใบแจ้งหนี้ ถึงการรับชำระจากต่างประเทศ และการตัดสต็อค สินค้าอย่างถูกต้อง
25. การจัดทำรายงานให้กับผู้บริหาร และการควบคุม สำหรับธุรกิจนำเข้า และส่งออก
26. ถาม-ตอบ
27. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba