Labour Law and Business

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

 
กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่

 
เจาะลึก...พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

ประเด็นปัญหา...ที่เจ้าหนี้และผู้ทวงหนี้ ต้องทราบและทำความเข้าใจ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งบทลงโทษทางปกครองและทางอาญา : โทษปรับ จำคุก พัก เพิกถอนใบอนุญาต
กฎหมายแรงงานสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน

กฎหมายแรงงานสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
FaLang translation system by Faboba