For Employees Across the Organization

การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงด้วยเทคนิค hou ren sou

สิ่งที่สำคัญและเป็นปัจจัยในการผลักดันให้ภารกิจภายในองค์กรดำเนินไปได้อย่างสำเร็จ ส่วนหนึ่งก็คือความสามารถในการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร 
การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจคือทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งพื้นฐานของการแก้ปัญหาและตัดสินใจนั้น ก็คือ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการใช้เหตุผลเพื่อให้เราสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจ หาวิธีทางที
FaLang translation system by Faboba