News & Article

ฤดูกาล ltf มาถึงอีกแล้ว

คอลัมน์นี้เคยพูดเรื่องฤดูกาลทางการตลาดครั้งหนึ่งว่า เป็นเรื่องปกติของสินค้าและบริการที่จะต้องมีห้วงเวลาหรือฤดูกาลที่มีโอกาส ทางการตลาดที่ดีเป็นพิเศษ ภาษาการตลาดเขาเรียกช่วงเวลาแบบนี้ว่า High Season หม
ภาษีอากรกับธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

เพิ่งได้เป็นเจ้าของหนังสือชื่อ "เจาะลึกการวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์" ของ อ.สมเดช โรจน์คุรีเสถียร เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ที่จริงได้มาสองเล่มครับ แต่ส่งไปให้รุ่นพี่ที่ชอบพอกันซึ่งทำธุรกิจเ
save energy - save money

ปัจจัย 4 คือ สิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เราทุกคนต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้ในการดำรงชีวิต ซึ่งหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป  จะท
ยุคน้ำมันแพงกับความต้องการที่อยู่อาศัย

หลายๆคนในตอนนี้คงประสบกับปัญหาน้ำแพง ข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆทยอยกับปรับราคาขึ้นหมด แต่มีอยู่อย่างเดียวที่ไม่ขึ้นก็คือเงินเดือน ของเราๆนี่เอง ดังนั้น หลายๆคนก็ได้เริ่มใช้วิธีการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน สิ่
FaLang translation system by Faboba