News & Article

เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ  21/3/57

................................................................................ "เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ".......................................................................
social media marketing    27/3/57

                                                                    Social Media Marketing                                                " Connect your business to your customer effectively ": สร้าง
ศิลปะการต้อนรับและการบริการที่น่าประทับใจของพนักงานต้อนรับ และพนักงานให้บริการส่วนหน้า  27/3/57

ศิลปะการต้อนรับและการบริการที่น่าประทับใจของพนักงานต้อนรับ และพนักงานให้บริการส่วนหน้า: เพราะการบริการ คือปัจจัยสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้น “พนักงานต้อนรับ” จึงเป็น “ด่านแรก” ที่จะสะท้อนภาพลักษ
เตรียมความพร้อม..   หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ  27/3/57

- เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ประจำปี- การบอกกล่าวเชิญประชุมที่ถูกต้อง- การประชุมของบริษัท เป็นมติธรรมดา หรือมีขอมิติพิเศษด้วย บอกกล่าวเชิญประชุมที่ถูกต้องอย่างไร กระบวนการและการลง
FaLang translation system by Faboba