News & Article

จะวิเคราะห์ชนชั้นในชนบทอย่างไร

๑. เจ้า ที่ดิน ผู้ที่ถือ กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยตนเองไม่ใช้แรงงาน หรือเพียงแต่ใช้แรงงานในงานเบ็ดเตล็ด และครองชีพโดยอาศัยการขูดรีดชาวนานั้น เรียกว่าเจ้าที่ดิน. แบบวิธีขูดรีดของเจ้าที่ดิน ที่สำคัญคือเก็บ
การแข็งอำนาจที่เขตแดนต่อแดนหูหนาน-กังไส กับความพ่ายแพ้เดือนสิงหาคม

ในโลกปัจจุบันนี้ การที่ในประเทศหนึ่งได้เกิดมีเขตอำนาจรัฐแดงเขตเล็ก ๆ เขตหนึ่งหรือหลายเขตขึ้นในท่ามกลางวงล้อมของอำนาจรัฐขาวทั้งสี่ด้านนั้น มีแต่ประเทศจีนเท่านั้นที่มีเรื่องเช่นนี้ เราวิเคราะห์แล้วเห็นว
สถานการณ์ปัจจุบันในเขตแข็งอำนาจ

ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้เป็นต้นมา เขตแดงได้ค่อย ๆ ขยายกว้างออกไป หลังการสู้รบที่หลุงหยวนโข่ว (เขตชายแดนระหว่างหยุ่งซินกับหนิงกัง) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายนซึ่งฝ่ายเราได้ตีข้าศึกกังไสแตกไปเป็นครั้งที่ ๔ แ
ฤดูกาล ltf มาถึงอีกแล้ว

คอลัมน์นี้เคยพูดเรื่องฤดูกาลทางการตลาดครั้งหนึ่งว่า เป็นเรื่องปกติของสินค้าและบริการที่จะต้องมีห้วงเวลาหรือฤดูกาลที่มีโอกาส ทางการตลาดที่ดีเป็นพิเศษ ภาษาการตลาดเขาเรียกช่วงเวลาแบบนี้ว่า High Season หม
FaLang translation system by Faboba