บทความ

ทำไมต้องจัดอบรมภายในองค์กร

ทำไมต้องจัดอบรมภายในองค์กร? การพัฒนาองค์กรนั้น ย่อมต้องอาศัยการลงทุนในหลายๆด้าน อันได้แก่ การลงทุนด้านการเงิน ด้านวัตถุดิบ ด้านเทคโนโลยี และอีกปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ พน
เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ครั้งที่ ๒ (ตอนจบ)

ผู้เขียน: นายวรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์ ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านผู้อ่าน ผู้เขียนขอเริ่มต่อเลยครับ ๑. กรณีเลิกจ้างโดยอ้างเหตุปรับโครงสร้างองค์กร เป็นข้อยอดนิยมสำหรับนายจ้างยามเศรษฐกิจไ
เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ครั้งที่ ๑

ผู้เขียน: นายวรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์ ที่ปรึกษากฎหมาย มักจะเป็นที่เข้าใจผิดอยู่เสมอว่า เมื่อนายจ้างได้จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว  นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้ โดยไม่จำต้องพิจารณาว่า เพราะ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย

สงวนลิขสิทธิ์ เมื่อมีการดำเนินธุรกิจในบางครั้งกิจการอาจจะขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน หรือมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ หลายกิจการจึงเลือกที่จะทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือบุคคลภ
ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนา in-house training

สงวนลิขสิทธิ์ โลกปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนมีการแข่งขันกันด้านธุรกิจค่อนข้างกว้างใหญ่ ไพศาล การพัฒนาบุคลากรของกิจการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถก้าวไปข้าง หน้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แ
ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนา public training

โดย  สมเดช โรจน์คุรีเสถียรสงวนลิขสิทธิ์      ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยควรจะเป็นเวลาที่ธุรกิจจะต้องหันมามองตนเองให้มากยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคนหรือพนักงานในองค์กรที่ควรจะมีการเสริมสร้าง ความรู้
ประเด็นทางกฎหมายและแนวทางปฎิบัติที่ ควรทราบต่อกรณี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งจ่าย เช็ค ของนิติบุคคล

เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีผู้สอบถามเข้ามากันมากครับว่า การที่บริษัทออกเช็คโดยไม่ตีตราประทับจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง? ขึ้นประเด็นมาแบบนี้ หลายท่านคงร้องอ๋อแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่อง
รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังไตรมาศ3 ปี 52

โดยปกติสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จะรายงานสภาวะการณ์เศรษฐกิจการคลังออกมาให้แก่สาธารณะได้ทราบเป็นประจำทุก เดือนครับ สมาชิกท่านใดที่สนใจก็เปิดเข้าไปดูได้ที่ www.fpo.go.th รายงานดังกล่าว จะเป็นรายงานที่สรุป
จะอบรมสัมมนาอะไร เมื่อไหร่ อย่างไรดี

ปกติทุกเดือนผมจะหาโอกาสไปเข้าฟังการสัมมนา อย่างน้อยสักเรื่องหนึ่งเสมอๆครับ จะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาด การขาย การบริหารงานบุคคล กฎหมายภาษี บัญชี ฯลฯ ก็ได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่า
ให้จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

ข้อมติหรือคำสั่ง ให้จัดเงินฟันฟลระหว่างกาล สำหรับผู้ถอหุ้น ของ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ที่มีชื่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ในอัตราหุ้นละ ๐.๘๕ บาท โดยมีกำหนดจ่าย
แนะนำ (พิเศษ) มาตรฐานการบัญชีที่สำคัญสำหรับบริษัทจำกัด รุ่นที่ 2

หัวข้อสัมมนา 1.แนว ปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่องสินค้าคงเหลือ (ปรับปรุง 2550) 2.แนว ปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3.แนว ปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั
FaLang translation system by Faboba