บทความ

สมัคร account journal วันนี้ รับส่วนลด 5 เปอร์เซนต์ ในการเข้าสัมมนา

วารสารข่าวสำหรับนักบัญชีรุ่นใหม่ ที่แสวงหาความท้าทาย กับสาระความรู้ทางด้านบัญชี ภาษีอากร พร้อมเรื่องราวอัพเดททุกเดือน ในอัตราค่าสมาชิก 500 บาท ต่อปี (12 เล่ม) ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ&n
นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีด้วยหลักสูตร e-learning (ต่อ)

          จากฉบับที่แล้วที่ได้สรุปถึงกระบวนการอบรมนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีด้วยหลักสูตร E-Learning ไว้บ้างแล้วนั้น ฉบับนี้ยังมีประเด็นที่จะเล่าสู่กันฟังต่อเนื่องอีกสักเล็กน้อยครับว่า หลังจากที่ บริษัท ฝึกอ
นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีด้วยหลักสูตร e-learning

          บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ได้จัดทำหลักสูตรนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกกันว่า E-Learning หลักสูตรแรกออกมา
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้องรัฐบาลให้หยุดการใช้อำนาจโดยไม่ชอบของ กลต.

     แหล่งข่าวจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่าในสัปดาห์ที่ ผ่านมาได้ร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธาน กลต. ให้ยุติการใช้อำนาจ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กลยุทธ์การบริหารที่มักถูก (ผู้บริหาร) ลืม

          สภาวะวิกฤตทางเสรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความรู้สึกถึงความยากลำบากในการสร้างรายได้ อันเป็นผลสืบเนืองมาจากยอดการสั่งซื้อ (Orde
14. ผู้นำต้องอาศัยธรรมครองใจคน

            (2)        การทำให้คนหมู่มากเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน มีความมานะวิริยะกล้าหาญอดทน จึงต้องอาศัยความสามารถในการนำของผู้นำหรือหัวหน้าขององค์กรนั้นๆ เป็นสำคัญ และนี่คื
13. กลยุทธ์ใช้สุดยอดคน

          (1)    การใช้ยอดคนแม้เป็นเรื่องสุดยอดของการบริหารคนแต่มิใช่เรื่องง่าย เพราะเบื้องต้นก็ต้องมีความคิดที่กล้าใช้ยอดคนก่อน หากไม่มีควา
12. คนคือเลือดเนื้อขององค์กร

                   (1) ในองค์กรหนึ่ง ๆ โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยทุน คน เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีและอื่น
11. หัวหน้ากับลูกน้อง

               (1) เรื่องราวในองค์กรหนึ่ง ๆ หรือความสัมพันธ์ในการทำงานภายในองค์กรหนึ่ง ๆ เป็นเรื่องราวระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อ
10. กลยุทธ์การเลี้ยงเสือกับนกอินทรี

              (1) ชื่อ "กลยุทธ์การเลี้ยงเสือกับนกอินทรี" เป็นหลักคิดในการเลี้ยงคนของโจโฉ อดีตอัครมหาเสนาบดีในยุคปลายของราชวงศ์ฮั่น
9. ทุกคนย่อมมีบทบาทที่ถนัดแน่นอนของตนเอง

                 (1) ผู้บริหารบางคนบ่นน้อยใจตนว่าเลี้ยงคนไม่ขึ้น บางคนก็น้อยใจตนว่าคนของตนไม่เอาไหน เลี้ยงดูอย่างไร
8. จิตมนุษย์นี้ไซร้ง่ายแท้หยั่งถึง

      (1) ปรากฏการณ์กับธาตุแท้ของคนเป็นคนละเรื่องกัน การกุมธาตุแท้ของคนเข้าใจธาตุแท้ของคนจะทำให้สามารถใช้คนให้เหมาะกับงาน และมอบหมายงานให้เหมาะกับคนได้ แต่ถ้าหากยึดถือแต่
7. ปรากฏการณ์กับธาตุแท้ของคน

       (1) แม้ว่าคนจำนวนหนึ่งก็พอรู้ว่าการใช้คนต้องให้เหมาะกับงานและการมอบหมายงานต้องให้เหมาะกับคน แต่ทว่าการจะรู้จักคนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องการใช้คนก็เพราะไม่รู้จัก
6. ใช้คนให้เหมาะกับงาน

       (1) การทำงานของคนเรานั้นเวลามีตำแหน่งหน้าที่เล็ก ๆ ก็ทำงานมากตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่งสูงขึ้นก็ทำงานส่วนหนึ่ง และประสานงานกับคนหรือบังคับบัญชาคนอีกส่วนหนึ่ง พออยู่ในตำแหน่งสูงสุดของหน่
5. คนคล้ายดั่งปลาอ้วน ปลาผอม

       (1) การเลือกใช้คนอย่างไหนก็ย่อมเป็นผู้บริหารอย่างนั้น เมื่อคิดการใหญ่ก็ต้องเลือกช่วงใช้ยอดคน แม้เป็นหลักการสำคัญก็จริงแต่ทว่าทำอย่างไรจึงจะได้ยอดคนมาช่วงใช้ ทำอย่างไรจึงจะหลีกเลี่ยงไม่หลงรับเอา
4. คิดทำการใหญ่ต้องคิดช่วงใช้ยอดคน

       (1) คนบางคนคิดอ่านการงานแต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เห็นเรื่องเล็กไม่เห็นเรื่องใหญ่ จึงไม่คิดการใหญ่ แต่คนบางคนคิดอ่านการงานเรื่องใหญ่ คำนึงถึงแต่เรื่องใหญ่ อยากทำเรื่องใหญ่แต่ไม่คิดใช้ยอดคน เพราะกล
3. ใช้คนอย่างไหนก็เป็นผู้บริหารอย่างนั้น

       (1) โบราณว่าไว้ว่าจะดูว่าใครเป็นคนชนิดไหนก็ให้ดูว่าเขาคบคนชนิดใด หากเขาคบคนพาลเขาก็ต้องเป็นคนพาล หากเขาคบบัณฑิตเขาก็ต้องเป็นบัณฑิต หากเขาคบคนชอบสนุกสนานเฮฮาเขาก็เป็นคนรักสนุกสนานเฮฮา หากเขาคบคน
2. พลาดเรื่องงานพอแก้ไขได้ พลาดเรื่องคนเสียหายสุดคณา

      (1) เนื่องเพราะคนเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้ขาดความสำเร็จหรือล้มเหลว ดังนั้นหากพลาดเรื่องคนเมื่อใดความเสียหายย่อมเกิดขึ้นสุดคณา ในทางตรงกันข้าม หากไม่ผิดพลาดเรื่องคนและประสพความสำเร็จในเรื่องคนแล้ว คุ
1. คนคือปัจจัยของความสำเร็จหรือล้มเหลว

          (1) โลกปัจจุบันนี้อยู่ในยุคสมัยของการยกย่องเชิดชูความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในขณะที่ศตวรรษที่เพิ่งผ่านไปนั้นพากันยกย่องเชิดชูความสำคัญของทุนว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญและชี้ขาดความสำเร็จหรือล้มเหลว
จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผู้ถือหุ้น ของบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

ข้อ มติหรือคำสั่ง ให้จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผู้ถือหุ้น ของบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในอัตราหุ้นละ ๐.๘๕ บาท โดยมีกำหนดจ่ายปันผ
FaLang translation system by Faboba