บทความ

 หลักสูตรอบรมด้าน บัญชี-ภาษีอาร จ.สมุทรปราการ (ส.ค. 59)

  ✌ หลักสูตรอบรม "บัญชี-ภาษีอาร"จ.สมุทรปราการนักบัญชี..จังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียงไม่ควรพลาด!! 41 ประเด็น กับ 7 มาตรฐ
pre-cfo  fundamental cfo เตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

  Pre CFO & Fundamental CFO✌ เตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่..ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน C h i e f   F i n a n c i a l   O f f i c e r โคร
สิงหานี้..มีเฮ ช้อปสินค้า otop ลดหย่อนภาษีได้ 15000

  สิงหานี้..มีเฮ‼️ช้อปสินค้า OTOP ลดหย่อนภาษีได้15,000* เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Ext
 การขอวีซ่าเข้ามาในราชอาณาจักร ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย

  ↽ VISA & Work Permit ⇀การขอวีซ่าเข้ามาในราชอาณาจักรใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย Visa Update คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 327/25
 โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ รุ่นที่ 45 (เริ่ม 23 ก.ย. 59)

  โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ รุ่นที่ 45P r o f e s s i o n a l   A c c o u n t a n t s   P r o g r a m โครงการอบรมที่จะช่วยเป็
เชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน atsa 2016 accountants technology showcase australia  the independent tech event for accountants 24-25 october 2016 at crown palladium melbourne australia

  เชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน▲▼ATSA 2016▲▼ACCOUNTANTS’ TECHNOLOGY SHOWCASE AUSTRALIA: THE INDEPENDENT TECH EVENT FOR ACCOUNTANTS 24-25 October 2
 เจาะประเด็นปัญหาการจัดทำบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจ boi (23-24 ส.ค. 59)

เจาะประเด็นปัญหา การจัดทำบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ≡ หัวข้ออบรมสัมมนา Course Out
 tax management strategies รุ่นที่ 35 (อบรมทั้งสิ้น 11 วัน เริ่ม 24 ก.ย. 59)

  ♛ Tax Management Strategies ♛โครงการอบรมพิเศษ Tax Management Strategies รุ่นที่ 35Update กฎหมายใหม่ 2559 เนื้อหาหลักสูตรเข้มข้น อบรมทั้งสิ้น 11 วั
41 ประเด็น 7 มาตรฐานการบัญชี เพื่อการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง

  41 ประเด็น 7 มาตรฐานการบัญชีเพื่อการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง✨ ✎ การนำเสนองบการเงินที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน✎ ข้อมูลเปรียบเที
 modern business management program

  MODERN BUSINESSM A N A G E M E N T   P R O G R A M โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจยุคใหม่ รุ่นที่ 14 ⍟ Modern Business Manageme
 หลักสูตรอบรมเทคนิคการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กลางปี จ.ชลบรี (9/8/59)

  หลักสูตรอบรม จ.ชลบุรีเทคนิคการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล"กลางปี" CPD ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม. ผู้สอบบัญชี อื่น
 การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ hr มือใหม่ (19 20 24 25 ส.ค. 59)

  ↽ Personnel Management for New HR ⇀การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่ จุดประกายความคิด การทำงานในบทบาท "HR" ให้ทันยุค ทันสมัยตรงใจผู
 รวมหลักสูตรอบรมเทคนิคการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ms excel (ส.ค. - ก.ย. 59)

  รวมหลักสูตรอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรมMS Excelเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส.ค. - ก.ย. 59 Excel for A
 รวมประเด็นปัญหา hot กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล (31/8/59)

  ห้ามพลาด!!! กับสุดยอดหลักสูตรที่รวบรวมประเด็นปัญหาสุด HOT ด้านกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลไว้อย่างครบถ้วนที่สุด ทั้งปั
 สุดยอดหลักสูตรอบรมการจัดซื้อและบริหารคลังสินค้า จ.สงขลา (ส.ค. 59)

  สุดยอดหลักสูตรอบรม การบริหารงานจัดซื้อและการบริหารคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ✨หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยาที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายเกี่ย
 หลักสูตรอบรมนับชั่วโมง cpd สำหรับนักบัญชี จ.ตรัง (ส.ค. 59)

  สัมมนา จ.ตรังหลักสูตรอบรมนับชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีโดยเฉพาะ!! โดย อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอาจารย์พิเศ
coaching for leadership พัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ (16-17/8/59)

  ★★★ Coaching for Leadership ★★★ การพัฒนาทักษะการโค้ช สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หลักสูตรนี้ สอดคล้องตามหลักการโค้ชของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (Internationa
 บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี (16-17 ส.ค. 59)

  ♕ Tax and Accounting for Non-Accountant ♕ ✌ สร้างความเข้าใจในหลักการ "บัญชีและภาษีอากร" อาวุธลับสำคัญในก
 แพ็คคู่ อบรม 1 วัน 2 หลักสูตร (เช้า-บ่าย) ฟรี หนังสือภาษีมูลคาเพิ่ม 1 เล่ม

  ✌ แพ็คคู่ อบรม 1 วัน 2 หลักสูตร (เช้า-บ่าย) FREE!! หนังสือ "VAT ภาษีมูลค‹่าเพิ่ม" หนังสือที่รวมประเด็นสำคัญเกี่ยวกับภาษีม
 สุดยอดหลักสูตรอบรม บัญชี-ภาษีอากร โดย อ.สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (ส.ค. 59)

  ♛ สุดยอดหลักสูตรอบรม ♛"บัญชี-ภาษีอากร" อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียรวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีอากร มากกว่า