บทความ

เทคนิคการพบและเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากรแบบผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของนักบัญชี

เทคนิค การพบและเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร แบบผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของนักบัญชี หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับ "ที่ปรึกษาภาษี" เม
 หลักเกณฑ์ใหม่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2559 พร้อมผลกระทบทางบัญชี (21/9/59)

หลักเกณฑ์ใหม่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2559 พร้อมผลกระทบทางบัญชี
นักบัญชีรู้หรือยัง ifrs for smes ต่างกับ npaes อย่างไร

  ถ้ามองจากในสมัยอดีต ประเทศไทยกำหนดให้มีการใช้มาตรฐานการบัญชีเพียง 1 ชุด สามารถใช้ได้เหมือนกันทุกขนาดธุรกิจ ต่อมาได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีเหมือนกันทั่วโลก โดยใช้ I
ภาษีกับการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  “ปี 2556 มีผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากรซึ่งเข้ามาประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายคอมพิว
 cpa tutor ติวเข้ม เตรียมสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาการบัญชี 2

CPATUTOR ติวเข้ม! เตรียมพร้อมเพื่อสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาการบัญชี 2
นัก hr... ใช้ประโยชน์จาก โลกยุคดิจิทัล ได้อย่างไร

  ในโลกที่การสื่อสารเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วฉับไวเฉกเช่นทุกวันนี้ ทุกวินาทีวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ย่อมทำให้เก
งาน accountants technology  2016 melbourne australia

  ปัจจุบัน นักบัญชีทุกท่านคงได้มีโอกาสใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป และซอฟแวร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีอย่างกว้างขวาง ซึ่งความจริงแล้วเทคโนโลยีทางด้านนี้มิได้หยุดนิ่ง มีการพั
10 คำถาม 10 คำตอบ

  คำถาม : การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องในปัจจุบัน(ปีนี้)จะต้องอบรมกี่ชั่วโมงคำตอบ : 12 ชั่วโมง และจะต้องมีชั่วโมงบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คำถาม : การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเน
แนะนำหลักสูตรกันยายน 2559

  Review-หลักสูตรยอดนิยม (ระดับความนิยม 4 ดาว)“28 ประเด็นปัญหาการปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี”เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการปรับปรุงเนื้อหาหลักสู
การตรวจสอบภาษีเเบบเข้มของเจ้าหน้าที่สรรพากร จากการทำบัญชีเล่มเดียว (ก.ย.-ต.ค. 59)

  การตรวจสอบภาษีเเบบเข้ม❗ของเจ้าหน้าที่สรรพากร จากการทำบัญชีเล่มเดียว ด่วน! การเเก้ไขกฏหมายของกรมสรรพากรที่จะทำให้เจ้าหน้าที่สรรพากรสามารถตรวจส
เจาะประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีเอกสารรับ-จ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์

  เจาะประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีเอกสารรับ-จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ ✎เจาะประเด็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีแ
 ฝึกปฏิบัติการจัดทำงบการเงิน สำหรับ preaccountant (21-22/9/59)

  ฝึกปฏิบัติการจัดทำงบการเงิน ตามหลัการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป สำหรับ PreAccountant ฝึกปฏิบั
 มาตรฐานใหม่ tfrs for smes การเปลี่ยนแปลงที่กระทบทุกกิจการ

  มาตรฐานใหม่TFRS for SMEsการเปลี่ยนแปลงที่กระทบทุกกิจการ ✎แตกประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างที่สำคัญของ NPAEs เดิมที่มี 22 บท สู่มาตรฐาน SMEs