ช่าวสารและบทความ

การวางระบบป้องกันการเพิกถอนการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง (ตอนที่ 3)

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 กรมสรรพากรได้ออก คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ตามกฎหมาย ว่าด้วยการยกเว้นและส
ภาษีกับการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  “ปี 2556 มีผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากรซึ่งเข้ามาประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายคอมพิว
เตรียมพร้อมรับมือกับ รายงานผู้สอบบัญชี แบบใหม่

  สวัสดีครับท่าน หลายท่านคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เพื่อความถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่าง
จะส่งพนักงานไปอบรม หรือจะจัดอบรมภายในองค์กร

จากฉบับที่แล้ว ทุกท่านคงจะได้ทราบถึงประโยชน์ จากการจัดอบรม In-House Training ไปบ้างแล้ว และคงจะช่วยให้สามารถตัดสินใจเบื้องต้นได้แล้วว่าในการลงทุนเพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่ส
FaLang translation system by Faboba